Skip to main content

UMAS avhandling visade nytt narkosmedel bättre

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:19 CET

Pressmeddelande från UMAS
Det nya narkosmedlet gjorde mindre ont än det gamla. Detta fann Elisabeth Liljeroth, anestesisjuksköterskan som inledde sin forskning på UMAS Anestesiklinik. Resultatet blev att man inom anestesisjukvården ersatt det gamla läkemedlet med det nya. Rönen har fått internationellt genomslag.

Sedan länge är det väl känt att narkosläkemedlet propofol ofta vållar smärta vid injektionsstället i samband med nedsövning. Elisabeth Liljeroth upplevde det när hon sövde barn.
- De skrek så hejdlöst att jag först trodde jag hade gjort något fel. Därför ville jag veta mer om patienternas smärtupplevelser, säger Elisabeth Liljeroth, som numera är klinisk adjunkt på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Smärtsamma skillnader

Elisabeth Liljeroth visade att smärtan försvinner medan propofolet fortfarande finns kvar i blodkärlet. Att det därför gör mindre ont om man först ger patienten en ytterst liten dos och väntar några minuter innan man injicerar resten. Om man får propofolet i två omgångar istället för allt samtidigt minskar risken ytterligare för smärta i samband med nedsövning.

Fem omgångar

Avhandlingen är en sammanställning av fem undersökningar där Elisabeth Liljeroth var handledd av Jonas Åkeson, överläkare vid Anestesikliniken på UMAS och universitetslektor i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet. Elisabeth Liljeroth gjorde sin första undersökning redan 1999 då hon arbetade i Malmö.
- Totalt ingick närmare 400 patienter i åldrarna mellan 18 och 70 år, både män och kvinnor.

Fakta

Propofol (2,6-di-isopropylfenol) som är ett av våra mest använda intravenösa narkosläkemedel, ger behaglig sömn, snabbt uppvaknande och obetydligt postoperativt illamående.

Leg sjuksköterska Elisabeth Liljeroth försvarar sin avhandling Pain Induced By Propofol - Clinical Studies on Drug Composition and Administration.

Tid: fredagen den 2 februari klockan 09.15
Plats: Jubileumsaulan vid MFC, ingång 59
Representanter från media är välkomna att delta. Elisabeth Liljeroth är tillgänglig från klockan 13.00 för att svara på frågor.

Ytterligare information

Jonas Åkeson, överläkare UMAS
040-33 74 53, 0708-31 11 13

Utsänt av informatör
Tove Gilvad
040-33 33 96