Skip to main content

Ung kvinnas dödsfall Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 11:04 CET

UMAS anmäler ett dödsfall gällande en 30-årig kvinna som Lex Maria ärende. En kvinna i 30-års åldern hade i mer än tio års tid behandlats för en psykisk sjukdom, där sjukdomsbilden dominerades av nedstämdhet och ångest. Hon hade själv valt att ha en regelbunden stödkontakt med en sjuksköterska. Någon vecka efter en sådan kontakt tog kvinnan sitt liv. Händelsen anmäls nu för utredning av Socialstyrelsen. Var restriktiv När det gäller publicering kring självmord har Världshälsoorganisationen WHO antagit rekommendationer av omsorg om patienterna och för att undvika till impulshandlingar hos människor som är suicidbenägna. Bland annat rekommenderas ingen glorifiering, ingen metodbeskrivning av suicid. Hela rekommendationen kan fås från Informationsenheten. Här finns hjälp UMAS Allmänpsykiatriska klinikens dygnet runt öppna akutmottagning telefon 040-338000. Föreningen SPES (Suicidprevention och efterlevande stöd) har en telefonjour varje kväll på telefon 08-345873 Lex Maria Lex Maria Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäker-heten och därmed förbättra vården. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Ytterligare information: Chefläkare Ingrid Mattiasson Tel. 040-33 28 99 Utsänt på uppdrag av: Hans-Göran Boklund Informationschef Tel. 040-33 33 01