Skip to main content

Universitetssjukhus anmäler dödsfall

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 09:03 CET

Skånes universitetssjukhus i Malmö Lex Maria anmäler ett dödsfall där en patient i 85 års åldern avlidit av blodförgiftning.

Patienten sökte tidigare i år vård akut på grund av andningsbesvär. Orsaken tolkas som ett lungödem med en infektion. Patienten behandlas bland annat med vätskedrivande dropp. Efter odlingar för att få fram vad som orsakat infektionen planeras behandling med antibiotika. Mannen läggs in på sjukhuset.

Blir  sämre
Han blir sämre och efter en fördröjning på fyra timmar kallas jourläkare från infektion och bakjour från medicin in. Patienten får intensivvård. Dock avlider han två dagar efter det att han sökt akutvård.Flera åtgärder har vidtagits för att undvika att en liknande händelse inträffar bland annat bättre kontakter med specialist på infektionssjukdomar.

Lex Maria
Medarbetarna på Skånes universitetssjukhus arbetar ständigt för att förbättra patientsäkerheten och kvaliteten i sjukvården. Avvikelserapporter som kan leda till en Lex Maria-anmälan är ett av många sätt att stärka patientsäkerheten. Genom att ta lärdom om vad som hänt blir det möjligt att arbeta bättre och annorlunda.
Vid en Lex Maria-anmälan gör vår tillsynsmyndighet, Socialstyrelsen, en utredning av händelsen.

Kontaktperson
Chefläkare Jesper Persson
Telefon 040 33 28 99