Skip to main content

Upphandling av cancerrehabilitering klar

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2014 17:07 CEST

Region Skånes upphandling av rehabilitering för patienter med tumörsjukdomar är klar och avtal kommer att tecknas med Lydiagården i Höör. Vården ska syfta till att förebygga fysiska, psykiska, sociala och existentiella följder av cancersjukdom

Nytt i upphandlingen är att avtalet även omfattar sjukgymnastik och att vården kan ges både i internatform, i öppen vård eller en kombination av båda. Allt för att anpassa rehabiliteringen efter patientens önskemål. Vilket som fungerar bäst bestäms i samråd med patienten. Familjeprogram kommer också att erbjudas för patienter som har minderåriga barn.

Avtalet omfattar 300 platser per år och Lydiagården har möjlighet att ta emot fem familjer per vecka i storleksordningen fyra personer. Kostnaden beräknas uppgå till max 5,5 miljoner/år och avtalet börjar gälla 2015-01-01 och löper fram till 2018- 12-31 med möjlighet till två års förlängning.

– Jag tycker att det är roligt att Lydiagården vann och nu får bedriva den här oerhört viktiga verksamheten, och dessutom i en större omfattning än tidigare, säger Liliana Lindström (M), ordförande i upphandlingsstrategiutskottet.

För mer information kontakta:
Louise Strand, inköpsdirektör,040-675 35 07 alt louise.strand@skane.se


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.