Skip to main content

Vård- och omsorgscollege Malmö/Lund har blivit certifierade

Pressmeddelande   •   Maj 29, 2012 14:24 CEST

Efter flera års arbete har Vård- och omsorgscollege Malmö/Lund blivit certifierade av Nationella rådet (en samarbetsorganisation med Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal och vårdföretagen).

Certifieringsceremonin äger rum i samband med prisutdelningarna vid Yrkes-SM på nya Malmömässan fredag 1 juni cirka kl 13.30.

Vård- och Omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare inom vårdsektorn, som syftar till att kvalitetssäkra samarbetet mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare och att se till att vårdutbildningarna i både ungdomsskolan och i vuxenutbildningen håller hög kvalitet och är anpassade till arbetsmarknadens krav och behov.

Skåne som region blev certifierat Vård- och Omsorgscollege 2008 och nu har alltså Malmö och Lund blivit certifierat som lokalt Vård- och Omsorgscollege. Certifieringsarbetet är ett led i att öka samarbetet mellan skola och arbetsgivare samt mellan Lund och Malmö.

En arbetsgrupp med utbildningsanordnare från både kommunala skolor och friskolor i Malmö och Lund samt arbetsgivare inom vård och omsorg i Malmö stad, Lunds kommun och Skånes universitetssjukhus har samarbetat kring att bli certifierade.

Vård- och omsorgscollege Malmö/Lund har en styrgrupp med representation från alla berörda organisationer:

 • Arbetsgivare
 • Malmö stad Vård och omsorg, Lunds Kommun Vård och Omsorgsförvaltningen, Skånes universitetssjukhus Sus, Psykiatri Skåne.
 • Arbetstagare
 • Kommunal
 • Utbildningsanordnare
 • Rönnens gymnasium Malmö, Praktiska Malmö, Gymnasieskolan Vipan Lund, Komvux Lund Lund, Consensum Gy Lund, Consensum Vux Lund , Lernia
 • Utbildningar Malmö/Lund

  Kontakt:
  Kristina Ekelund
  Projektledare Vård och Omsorgscollege Malmö/Lund 
  Rönnens gymnasium
  0709 47 95 87

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.