Skip to main content

Vårdcentralen Oxie startar Stressmottagning

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 10:08 CET

Pressmeddelande från Primärvården Skåne

Att leva under press och stress under en längre tid leder ofta till utmattning som kan visa sig psykiskt och fysiskt. För att kunna ge sina patienter en mycket hög kvalitativ vård finns sedan 1 november och ett år framåt en stressmottagning på Vårdcentralen Oxie. 

I stressmottagningen ingår flera yrkesgrupper - specialist i allmänmedicin, sjuksköterska, psykoterapeut, sekreterare, instruktör i klassisk yoga - som med ett samlat grepp utgår ifrån patientens livssituation vid bedömning och behandling.

Behandlingen kan innebära:

  • livsstilssamtal
  • klassisk yoga
  • korttids-psykoterapi
  • allmänmedicinsk kontroll

- Många av våra sjukdomar kan härledas ur stress och vi vill hjälpa människor utifrån ett existentiellt perspektiv; hur vi ser på våra liv, hur vi uppfattar oss själva, vad vill vi rikta in oss på i våra liv och utifrån detta vad vill/kan vi förändra, hur kan vi optimera vår livskvalitet. Hjälpen får man både individuellt och i grupp, säger Annika Trunnerup, leg psykoterapeut.

För mer information kontakta
Annika Trunnerup 040-623 49 61 eller 
Gunnel Wahlgren 0766-48 61 15.

Med vänlig hälsning
Gunnel Wahlgren
Verksamhetschef Vårdcentralen Oxie

Vårdcentralen Oxie 
www.vardcentralenoxie.se
Öppet måndag-torsdag 8-18 och fredag 8-17.
040-623 49 90 
Keramikvägen 3 c 238 40 Oxie
www.primarvardenskane.se