Skip to main content

Vårdcentralen Sjöbo vinnare av Glasäpplet 2012

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2012 15:53 CEST

Vårdcentralen Sjöbo fick idag ta emot Glasäpplet, en utmärkelse som belönar en vårdcentral för utvecklings- och förbättringsarbete. Utdelningen skedde vid en inspirationsdag i Hässleholm. Nytt för i år var temapriset, som gick till Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg för sitt arbete med hälsoinriktad hälso- och sjukvård.

Vårdcentralen Sjöbo fick Glasäpplet med motiveringen ”Ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö har lett till ett positivt utvecklingsarbete som uppskattas både av medarbetare och medborgare.”

Syftet med utmärkelsen är att stimulera till förbättringar som gagnar patienten. Alla kan nominera, såväl allmänhet som medarbetare. Nomineringarna tillsammans med resultat av den nationella patientenkäten avgör vilka som går vidare.

– Att vinna Glasäpplet är inte bara en stor ära, det är också ett konkret bevis på att man arbetar på "rätt" sätt. Efter att ha besök Vårdcentralen Sjöbo så sent som för ett par veckor sedan är jag inte förvånad att just de vinner, deras helhetssyn och goda arbetsmiljö imponerar och är till gagn för patienterna, säger Gilbert Tribo (FP), regionråd och ordförande i närsjukvårdsutskottet/-beredningen.

Priset är ett glasäpple, diplom och 40.000 kr. Övriga två finalister Feelgood i Malmö och Novakliniken i Veberöd fick var sitt hedersomnämnande.

Temapriset till Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg

Nytt för i år är ett ”temapris” till en vårdcentral. Årets tema är hälsoinriktad hälso- och sjukvård och det delades ut till Vårdcentralen Drottninghög i Helsingborg, med motiveringen;

”Med tydlig ambition och ett stort engagemang driver Vårdcentralen Drottninghög ett systematiskt arbete med levnadsvanor. Personalen agerar på ett nyskapande sätt i närområdet med aktörer både inom och utanför hälso- och sjukvården för att påverka hälsan hos befolkningen.”

Mer information om Glasäpplet finns på www.skane.se/glasapplet

Mer information

Björn Harrysson, hälso- och sjukvårdsstrateg, tel 040-675 31 24, sms 0768-87 15 60

Gilbert Tribo (FP), regionråd och ordförande närsjukvårdsutskottet/-beredningen, tel 0768-87 03 07
Per Olsson, verksamhetschef, Vårdcentralen Sjöbo, tel 0706-93 84 48

Greger Linander, verksamhetschef, Vårdcentralen Drottninghög, tel 0766-48 65 30

PressjourenRegionSkåne, tel 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.