Skip to main content

Vårdplatsproblem fördröjde diagnos

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 12:15 CET

Pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus

Den 85-åriga kvinnan hade en misstänkt blodförgiftning. På grund av platsbrist vårdades hon på en avdelning där behandlande läkare inte tjänstgjorde. Därför fungerade inte de vanliga rutinerna vilket ledde till att kvinnans cancerdiagnos fördröjdes i två och ett halvt år. Chefläkare Jesper Persson anmäler nu händelsen till Socialstyrelsen. 

Kvinnan söker akut i april 2008 på Skånes universitetssjukhus i Malmö för feber och smärtor. Symtomen tyder på en blodförgiftning orsakad av urinvägsinfektion. Eftersom det inte finns plats på Akutcentrum läggs hon in på gynekologisk avdelning. Läkare från akuten är patientansvarig och kvinnan undersöks med bland annat skiktröntgen. Skiktröntgen visar en oklar förändring och hennes läkare planerar för remiss till urologen. Men eftersom 85-åringen vårdas på en annan avdelning brister det i de administrativa rutinerna. Remissen sänds inte. 

Nästan två och ett halvt år senare upptäcks att kvinnan har en elakartad tumör i urinblåsan och hon får behandling på urologen. Enligt chefläkaren är det svårt att se exakt vad som brustit så långt efter själva händelsen. Men för att undvika att liknande situationer ska uppkomma planerar sjukhusledningen omfattande åtgärder som ska leda till att patienter alltid vårdas på den avdelning där ansvarig läkare är stationerad, skriver han i sin anmälan.

Enligt Lex Maria är vårdgivaren skyldig anmäla händelser där patienten utsatts för skada eller risk för skada som följd av den vård hon fått. Syftet är att säkra kvalitén i hälso- och sjukvården – inte att söka syndabockar. De händelser som leder till anmälan har också ett mer eller mindre stort allmänintresse. Jag bifogar därför chefläkare Jesper Persson anmälan till Socialstyrelsen. 

Jesper Persson
har telefon 040-33 28 99 eller 0706-47 71 68