Skip to main content

Vaccinationen mot årets säsongsinfluensa har startat

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2012 09:23 CEST

Nu har årets influensavaccinering startat ute på vårdcentraler, läkarmottagningar och sjukhusmottagningar runt om i Skåne. Vaccineringen riktar sig främst till dem som är 65 år eller äldre och till personer med ökad risk att bli svårt sjuka av influensa.

- Influensan är inte farlig för alla, men den som är äldre eller tillhör en riskgrupp kan bli svårt sjuk av influensan eller få följdsjukdomar som till exempel lunginflammation, säger biträdande smittskyddsläkare Simon Werner på Smittskydd Skåne.

I Skåne är därför influensavaccinering gratis för följande grupper:

  • Personer som är 65 år eller äldre
  • Alla oavsett ålder med någon av följande sjukdomar:

- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom inklusive astma
- Svårbehandlad diabetes mellitus
- Kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
- Kronisk njur- eller leversvikt
- Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen

  • Barn med flerfunktionshinder
  • Friska gravida som inte vaccinerades med pandemivaccinet mot svininfluensan
  • Överviktiga med BMI >40

För övriga kommer en avgift på 160 kronor att tas ut vid vaccinationstillfället.

- Vaccineringen måste upprepas varje år eftersom skyddet av säsongsinfluensavaccinet räcker högst en säsong, säger biträdande smittskyddsläkare Simon Werner och tillägger:

- Det tar ungefär 14 dagar innan vaccinet gett full effekt, därefter sjunker risken för att drabbas av influensa. Om man ändå skulle insjukna är risken att bli svårt eller långvarigt sjuk mindre för den som är vaccinerad.

Kontaktperson:

Simon Werner, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne, tel 040-33 71 81

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument