Skip to main content

Välbesökt infrastrukturhearing i Hörby

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 14:33 CEST

I dag, den 11 oktober anordnades en hearing för de skånska kommunerna angående en gemensam skånsk satsning på infrastruktur. Ungefär 100 skånska kommunpolitiker, tjänstemän och företagare deltog och många hade åsikter kring positionspapprets innehåll. Positionspapprets syfte är att tydliggöra de skånska prioriteringarna kring Skånes infrastruktur.

Hearingen är en del i ett långsiktigt arbete och därför är en samsyn kring infrastrukturfrågorna mellan de skånska kommunerna och Region Skåne avgörande.

– OECD har nyligen genomfört en analys av Skånes förutsättningar. Om sysselsättningsgraden och produktiviteten i Skåne var i nivå med landets skulle Sveriges BNP öka med 40 miljarder. Investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik är två av de viktigaste åtgärderna för att Skåne skall komma ikapp, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Skåne är en dynamisk gränsregion med stora möjligheter, men det krävs att vi knyter ihop våra kommuner bättre för att öka rörligheten i hela regionen. Det är nödvändigt med en väl fungerande infrastruktur för att stärka arbetsmarknaden och öka tillväxten i Skåne. Detta är viktigt, inte bara för Skåne utan även för Öresundsregionen och hela Sverige, tillägger Christine Axelsson (S), andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Region Skåne kommer nu att använda positionspappret för att öppna upp en diskussion med regeringen och Trafikverket kring ett framtida Skånepaket.

För mer information kontakta:
Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tfn: 044-309 34 72 

Christine Axelsson (S)
Regionråd och andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Tfn: 044-309 32 37 

Fakta om Skånepaketet:
Vad är Skånepaketet?
Skånepaketet är en uppmaning till regeringen att inleda samtal om en samlad infrastruktursatsning i Skåne. 

Varför behövs Skånepaketet?
I Skåne finns allvarliga kapacitetsproblem på allt fler sträckor i både väg- och järnvägsnätet. Historiskt sett har paketlösningar ofta varit effektiva för att komma till rätta med liknande problem. Hela Skåne ska inkluderas och målet är att Skåne ska bli rundare. Skåne är både en tillväxtmotor nationellt och en transitregion som försörjer hela Sverige med gods.

Vilka står bakom Skånepaketet?
Det gör Region Skåne samt de skånska kommunerna. 

När ska det genomföras?
Den 27 januari skickade Region Skåne och de skånska kommunerna ett brev till regeringen och infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd, där man uttrycker en önskan om att påbörja förhandlingar om ett infrastrukturpaket för Skåne.

Vem är politiskt ansvarig för Skånepaketet i Region Skåne?
Det är regionrådet Pontus Lindberg (M) som är ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.