Skip to main content

Vävnadsbanken i Lund utökar i nya lokaler

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2017 12:13 CET

Press och media är välkomna till en visning av de nya lokalerna onsdag den 8 februari kl. 14.00. Medverkande vid pressträffen är bland annat Torsten Malm Thoraxkirurg vid SUS och vävnadsansvarig vid Vävnadsbanken, vävnadskoordinatorerna Mali Sjetne Rosdahl och Carina Forslund.

Meddela om du kommer till pressträffen senast den 7 februari till anna-lena.boive@skane.se.

Allt fler svenskar kan tänka sig att donera vävnader och organ till sjukvården, i dag ligger siffran på mellan 70 och 80 procent. Verksamheten regleras av transplantationslagen och vävnadslagen. En viktig princip är att de anhöriga har vetorätt och kan säga nej om det inte klart framgått att den presumtive givaren vill donera.

De flesta donerade hjärtklaffarna går till barn. På vuxna går det att använda konstgjorda klaffar eller klaffar från gris, men inte på barn.

Hos vävnadsbanken förvaras hjärtklaffarna i flytande kväve, nedfrysta till 196 minusgrader. Där kan de ligga i upp till tio år innan de måste kasseras. Hörselben förvaras i sprit i kylskåp och kan sparas i upp till fem år. Hornhinnor förvaras i 30-gradig inkubator och måste användas inom fem veckor. Hornhinnetransplantation är den vanligast förekommande transplantationen som görs i världen. I Sverige transplanteras årligen 600-700 hornhinnor.

För ytterligare information kontakta:

Torsten Malm, medicinskt ansvarig Vävnadsbanken 0705-28 37 64

Anna-Lena Boive, pressansvarig SUS 072-705 75 84

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

Word-dokument