Skip to main content

Valresultatet i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2014 10:55 CEST

Här är det preliminära resultatet i valet till regionfullmäktige 2014. Den 26 september väntas valresultatet vara fastställt.

Efter gårdagens val finns nu ett preliminärt resultat för regionfullmäktige i Region Skåne. Siffrorna visar mandat, det vill säga platser, i regionfullmäktige. Siffror i parentes är fördelningen vid förra valet. Antalet platser i regionfullmäktige är 149. 

Moderaterna 35 (48) 

Folkpartiet 9 (12) 

Centerpartiet 7 (7) 

Kristdemokraterna 5 (5) 

Miljöpartiet 10 (10) 

Socialdemokraterna 52 (47) 

Vänsterpartiet 8 (6) 

Sverigedemokraterna 23 (14) 

Valdeltagandet har ökat från 77,2 procent till 79,0 procent enligt de preliminära siffrorna från Valmyndigheten. Uppgifterna kommer från Valmyndighetens hemsida www.val.se och är uppdaterade 2014-09-15 kl. 08:08. 

Vad händer nu? 

15 september Länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen av rösterna, inklusive personrösterna. Riksdagsvalet räknas först, sedan kommunfullmäktigevalet och sist landstingsfullmäktigevalet. 

23 september Nuvarande regionfullmäktige har sitt sista sammanträde.

26 september Valresultaten för valen till kommun- och landstingsfullmäktige beräknas vara fastställda senast fredagen den 26 september.

1 oktober (ungefärligt datum) Ungefär den 1 oktober beräknas protokollen från den slutgiltiga sammanräkningen undertecknas av länsstyrelsens valkansli. Därefter skickar länsstyrelsen uppgifterna till Region Skåne med slutliga uppgifter om vilka personer som kommer att sitta i regionfullmäktige.

23 oktober Den nuvarande regionstyrelsen har sitt sista sammanträde.

3 november Nyvalda regionfullmäktige har sitt första sammanträde och väljer ordförande/presidium, regionstyrelse, regionråd och valberedning. Den nyvalda regionstyrelsen har sitt första möte.

25 november Regionfullmäktige beslutar om skattesats 2015.

8-9 december Regionfullmäktige väljer förtroendevalda i nämnder och beredningar och fattar beslut om reglemente för styrelse och nämnder och budget 2015.

31 december Nämndernas mandatperiod 2011-2014 sträcker sig till 31 december.

1 januari 2015 En ny mandatperiod för Region Skånes nämnder tar sin början och varar till 2018-12-31.

Fler detaljer om röstfördelningen finns på www.val.se.

Kontakt: Region Skånes presstjänst, tel. 044-309 39 77


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.