Skip to main content

Valresultatet i Region Skåne är klart

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2014 15:26 CEST

Siffrorna visar mandat, det vill säga platser, i regionfullmäktige. Siffror i parentes är fördelningen vid förra valet. Antalet platser i regionfullmäktige är 149. Mandatfördelning har räknats upp med ett mandat för Miljöpartiet och minskat med ett mandat för Socialdemokraterna.

Moderaterna 35 (48)

Folkpartiet 9 (12) 

Centerpartiet 7 (7)

Kristdemokraterna 5 (5) 

Miljöpartiet 11 (10) 

Socialdemokraterna 51 (47) 

Vänsterpartiet 8 (6) 

Sverigedemokraterna 23 (14) 


Valdeltagandet har ökat från 79 procent till 80,51 procent enligt de preliminära siffrorna från Valmyndigheten. 

Uppgifterna kommer från Valmyndighetens hemsida www.val.se och är uppdaterade 2014-09-26 kl. 15.00. 

Vad händer nu? 

23 oktober: Den nuvarande regionstyrelsen har sitt sista sammanträde. 

3 november: Nyvalda regionfullmäktige har sitt första sammanträde och väljer ordförande/presidium, regionstyrelse, regionråd och valberedning. Den nyvalda regionstyrelsen har sitt första möte. 

25 november: Regionfullmäktige beslutar om skattesats 2015 samt om politisk organisation. 

8-9 december: Regionfullmäktige väljer förtroendevalda i nämnder och beredningar och fattar beslut om reglemente för styrelse och nämnder och budget 2015. 

31 december: Nämndernas mandatperiod 2011-2014 sträcker sig till 31 december. 

1 januari 2015: En ny mandatperiod för Region Skånes nämnder tar sin början och varar till 2018-12-31. 

Fler detaljer om röstfördelningen finns på www.val.se. 

Kontakt: Region Skånes presstjänst, tel: 044-309 39 77


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.