Skip to main content

Var tionde minut får någon cancer

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 12:22 CET

Var tredje person i Sverige insjuknar någon gång i livet i cancer. Det är 50 000 patienter om året – en var tionde minut.

Det har gett namnet på den film som beskriver den gränsöverskridande forskning och kliniska verksamhet som bedrivs i södra Sverige. Här bildades i höstas också landets första regionala cancercentrum, RCC Syd.

Filmen Var tionde minut belyser det viktiga nära samarbetet mellan olika delar av Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Här förs patientnära forskning direkt över till forskarbänken och svaren härifrån går direkt tillbaka till kliniken och de multidisciplinära teamen.

Forskare och kliniker arbetar sida vid sida för att forma den bästa möjliga vården för cancerpatienter. Utbyggnaden av ett regionalt cancercentrum för södra Sverige, RCC Syd, är en viktig del i strategin.


Antalet cancerpatienter kommer sannolikt att fördubblas fram till 2030 och i Skåne får fler invånare lung-, bröst och tarmcancer än i riket i övrigt. Förebyggande insatser och skräddarsydda behandlingar för den enskilde individen är avgörande för att möta hotet från cancern.

Den nationella cancerstrategin förordar ett samlat grepp inom cancersjukvården. Uppdraget är att minska den splittring och ojämlikhet som präglat stora delar av cancersjukvården. För att motverka detta startar nu sex regional cancercentra i landet.

RCC Syd täcker cancervården i Skåne, Halland, Kronoberg och Blekinge.

I filmen intervjuar Jesper Aspegren
överläkare Mef Nilbert på Skånes onkologiska klinik, 0708-27 18 02
divisionschef Carsten Rose, Cancer och blodsjukdomar, 0702-57 75 09
båda på Skånes universitetssjukhus
samt
Carl Borrebaeck, programdirektör på Create Health, 0708-21 83 30
Freddy Ståhlberg, chef Lund Bioimaging Center
båda vid Lunds universitet

www.skane.se/vartioendeminut
www.skane.se/everytenminutes
www.skane.se/vartioendeminutswedish