Skip to main content

"Varför är Östersjöfrågorna viktiga för Skåne?"

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2005 10:41 CEST

Pressmeddelande från Regional utvecklingsledning: Seminarium om Östersjöfrågorna 19 oktober i Malmö
"90 procent av medborgarna mellan 16-74 år anser att ökade kontakter med länderna runt Östersjön är mycket gynnsamma för svenska företag!" Detta visar en nyligen genomförd undersökning gjord via TNS GALLUP med över 1000 förfrågningar i hela Sverige. Att arbeta med frågor som rör Östersjöregionen blir allt mer aktuellt på både lokal, regional och nationell nivå. Region Skånes engagemang är stort i dessa frågor, bland annat beroende på Skånes geografiska läge och att Region Skåne genom det regionala självstyret har till uppgift att arbeta för Skånes utveckling och interregionala frågor.

Vi vill gärna berätta mer om detta, och arrangerar därför ett seminarium som belyser frågorna; "Varför är Östersjöfrågorna viktiga för Skåne?". Tre skånska politiker, Uno Aldegren, Christine Axelsson och Pia Kinhult belyser Region Skånes aktiviteter. Dessutom har vi bjudit in Tomas Ries, Utrikespolitiska Institutet och Susanne Ingo, Inregia, för att få en mer generell bild över vad som händer inom Östersjöregionen.

Plats: Position Skåne, Stortorget 9, 5 tr, Malmö
Datum: Onsdagen den 19 oktober
Tid: 11.30 - 15.00 (14.20 slutar det gemensamma programmet - därefter finns tid för enskilda intervjuer med föredragshållarna)

OSA: För garanterad plats - anmäl dig senast den 14 oktober till karin.swensson@skane.se!