Skip to main content

Viktigt med tydliga priser inom tandvård

Pressmeddelande   •   Jul 18, 2012 13:39 CEST

Många upplever det som svårt att hitta tydliga prisuppgifter på tandvårdsbehandlingar. Extra svårt blir det då kostnaden för tandvård skiljer sig åt mellan olika landsting samt mellan Folktandvård och privattandläkare.

Det finns idag inget krav på att tandvårdskliniker måste registrera sina priser öppet så att de är lättillgängliga för kunderna. Inte heller måste den referensprislista som Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV, tagit fram följas, utan det är upp till varje enskild tandvårdsklinik att sätta sina egna priser. För Folktandvården Skåne är öppenhet och tillgänglighet gällande tandvårdspriser en självklarhet.

- Det är viktigt att våra kunder känner sig väl informerade och delaktiga i sin tandvård. Därför hittar man som kund hos oss enkelt våra prislistor på alla våra kliniker, på vår webbplats samt på 1177.se, säger Folktandvården Skånes tandvårdschef Helena Ozolins.

- Alla våra allmäntandvårdskliniker följer TLV:s referensprislista vilket ytterligare underlättar för konsumenten att jämföra hur våra priser förhåller sig. Dessutom får alla kunder ett tydligt kostnadsförslag innan någon behandling påbörjas, allt för att underlätta för våra kunder, säger Helena Ozolins.

Mer information
För mer information kontakta pressansvarig Ulrika Widell 040-675 31 03.

Folktandvården är en egen förvaltning inom Region Skåne med drygt 1400 anställda och består av kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård, sjukhustandvård och ett kansli. Folktandvården Skåne har 75 allmäntandvårdskliniker och 4 specialistcentra på 58 orter i Skåne och på dem tar vi emot cirka 472 000 patienter varje år. Det är nästan hälften av Skånes befolkning. Drygt 80 procent av alla barn och ungdomar (3-19 år) och ca 30 procent av alla vuxna väljer att få sin tandvård hos oss på Folktandvården.