Skip to main content

Yttrande över förslag till ändrad politisk organisation i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2006 13:49 CET

Pressinformation från Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden har erhållit två förslag till ändrad politisk organisation, ett förslag från moderaterna, folkpartiet, centern och kristdemokraterna och ett förslag från socialdemokraterna och vänsterpartiet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade

att tillstyrka ”Förslag till ny politisk organisation i Region Skåne 2006” från moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna.
Reservation: s och v, protokollsanteckning: m, fp, c, kd och mp

Mer information

För kommentarer kontakta
Ingrid Lennerwald (s) ordförande, tel 070 - 606 34 04
eller Marita Sander Schale (fp), 2:e vice ordf, 070-517 31 89.

För mer information kontakta
HSN:s sekreterare Olle Karlsson 070 - 324 34 82.