Pressmeddelanden Visa alla 77 träffar

Media-no-image

Staten behöver stärka finansieringen av kultur i Skåne

Pressmeddelanden   •   2014-10-22 14:45 CEST

Kulturnämnden vill se en stärkt statlig finansiering till Skåne inom ramen för kultursamverkansmodellen och äskar sammanlagt 196,5 miljoner kronor inkl en löne- och prisuppräkning på 2 procent. Nämnden pekar ut angelägna utvecklingsområden för samverkan i sin framställan till Kulturrådet. Nämnden konstaterar att den statliga medfinansieringen på kulturområdet, räknat per invånare, är låg i Skåne.

Media-no-image

Kulturnämnden sammanträder den 22 oktober

Pressmeddelanden   •   2014-10-17 10:15 CEST

Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 22 oktober 2014 mellan klockan 09.00 och cirka 12.30. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Media-no-image

Kulturens positiva hälsoeffekter ska tas till vara i vården

Pressmeddelanden   •   2014-09-24 13:50 CEST

Region Skåne är långt framme i arbetet om hur kultur på olika sätt kan verka förebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande. En nyckel till fortsatt utveckling av området är ökad samverkan mellan kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. I september 2014 (24 respektive 26 september) behandlar därför de båda nämnderna en gemensam strategi som ska följas av en handlingsplan.

Media-no-image

Kulturnämnden sammanträder den 24 september

Pressmeddelanden   •   2014-09-18 14:30 CEST

Pressinformation från Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden sammanträder onsdagen den 24 september 2014 mellan klockan 09.00 och cirka 12.30. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Bilder 1 träff

Juryn som nominerat tio bildbidrag och fyra filmbidrag i Eurovision School Contes

Juryn som nominerat tio b...

Licens Creative Commons erkännande
Fotograf/Källa Malin Fredriksson
Ladda ner
Storlek

1,05 MB • 700 x 525 px

Dokument Visa alla 8 träffar

Kulturnämndens verksamhetsplan och budget 2014
Budget och verksamhetsplan kulturnämnden 2014

Region Skåne kulturnämndens budget och verksamhetsplan för 2014

Kulturnämdens framställan till Kulturrådet om medel för 2014

Framställan om utökning av den statliga medfinansieringen för 2014 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Kulturnämndens budget och verksamhetsplan för 2013

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.