Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Hur mår Skånes yngsta invånare?

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2014 15:49 CEST

Fredagen den 17 oktober presenteras resultaten från den mest omfattande undersökning av små barns hälsa och socioekonomiska förhållanden som genomförts i Sverige. Föräldrar till 15 000 skånska barn, i åldern 8 månader respektive 4 år, har deltagit i folkhälsoundersökningen från Region Skåne – och resultaten både överraskar och oroar.

Hur mår Skånes vuxna?

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2012 08:00 CET

Ökar andelen skåningar med övervikt och fetma? Hur är den psykiska hälsan bland skåningarna? Hur tar vi oss till jobbet? Dessa frågor och många fler ska Folkhälsoenkät 2012 ge svar på. I början av november får ca 55 000 skåningar i åldern 18-80 möjlighet att besvara enkäten.