Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 5 träffar

SUS Malmö stoppar tobaksförsäljning

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2016 08:52 CET

Skånes universitetssjukhus intensifierar kampen mot tobak. Den 25 januari stoppas försäljning av cigaretter och snus på alla försäljningsställen vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Samma försäljningsstopp infördes på SUS Lund 2013.

Skånska patienter nöjda med höftprotesoperationer

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2015 09:30 CET

Region Skåne är bland de bästa i landet på höftprotesoperationer. Det visar en nationell kvalitetsuppföljning av hälso- och sjukvården. Men många patienter anser att väntetiden till vården i allmänhet är för lång.

Hur mår Skånes vuxna?

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2012 08:00 CET

Ökar andelen skåningar med övervikt och fetma? Hur är den psykiska hälsan bland skåningarna? Hur tar vi oss till jobbet? Dessa frågor och många fler ska Folkhälsoenkät 2012 ge svar på. I början av november får ca 55 000 skåningar i åldern 18-80 möjlighet att besvara enkäten.

Så mår Skånes barn och unga

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2012 11:00 CEST

Närmare 30 000 barn och unga besvarade den omfattande folkhälsoenkät som i mars distribuerades till samtliga skånska elever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2. Resultaten visar att de allra flesta elever mår bra eller mycket bra och merparten av de tillfrågade ser ljust på sin framtid. Vissa av svaren visar på tydliga könsskillnader, bl.a. känner sig flickor mer stressade än pojkar.

Nyheter 1 träff

Rökning ökar risken för inflammatorisk tarmsjukdom

Nyheter   •   Mar 05, 2013 08:48 CET

Trelleborgsläkaren Lina Vigren och hennes forskargrupp är först i världen med att säkerställa ett samband mellan rökning och ökad risk för en viss typ av inflammatorisk tarmsjukdom. Förutom förhöjd risk så insjuknar också rökarna mer än 10 år tidigare än icke rökare. I sin doktorsavhandling som läggs fram den 8 mars visar hon också på kopplingar till autoimmuna sjukdomar.