Skip to main content

Välkommen till Cancerdagen i Almedalen – tisdag 3 juli!

Nyhet   •   Jun 13, 2018 17:18 CEST

För sjunde året i rad arrangerar Regionala cancercentrum i samverkan Cancerdagen i Almedalen. Liksom förra året håller vi till i aulan på Visby lasarett och precis som i fjol är det tisdag förmiddag den 3 juli som gäller.

Valåret föranleder även oss i RCC att rikta extra ljus på politiken, inte minst med tanke på att den nuvarande regeringens nuvarande satsning på nationella cancerstrategin och regionala cancercentrum är inne på sitt sista år. Vad ska hända sedan?

Fortsatt cancersatsning?

Regeringen och Socialdemokratiska partiet har liksom Moderaterna indikerat att de vill fortsätta den nationella satsningen på cancervården och regionala cancercentrum efter 2018 då den nuvarande satsningen är slut. Och både (S) och (M) har aviserat att de vill avsätta 500 miljoner per år till att fortsätta stödja den positiva utvecklingsom de åtta åren med cancerstrategin fört med sig. Men hur ser övriga partier på detta? Det ska förhoppningsvis Cancerdagens första seminarium ge svar på.
Tisdag 3 juli kl. 08.45 - 10.00.

Ordnat införande av läkemedel – hur får vi alla aktörer att gå i takt?

Hur väl fungerar egentligen dagens processer och modeller för införande, användning och uppföljning av cancerläkemedel? Och hur samtrimmade är vi som är involverade i dem? Kan vi uppnå bättre effekter till lägre kostnader om vi får till en tydligare rollfördelning och ett starkare gemensamt ansvar? De frågorna tar vi upp i det andra seminariet tillsammans med representanter från LIF, TLV, NT-rådet med flera.
Tisdag 3 juli kl. 10.30 - 11.30

Mellan de båda passen bjuder vi på kaffe och smörgås

Se hela programmet med alla seminariedeltagare på cancercentrum.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera