Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Tre ovanliga cancerbehandlingar koncentreras till två enheter i landet

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2016 09:49 CEST

Ledningarna för landsting och regioner ställde sig förra veckan unisont bakom RCC:s rekommendationer om att koncentrera ytterligare tre komplicerade cancerbehandlingar till två sjukhus i landet. Landsting och regioner förväntas fatta beslut senast den 1 april 2017, så att förändringen kan träda i kraft den 1 november 2017.

Landstingen överens om ytterligare koncentration av cancervård

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2016 11:02 CEST

Samtliga landsting/regioner har nu beslutat följa RCCs rekommendation att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till färre ställen i landet. Det står klart efter att Regionala cancercentrum i samverkan gått igenom landstingens beslut. De nationella vårdenheterna ska vara igång från och med 1 januari 2017.

Ovanlig matstrupskirurgi koncentreras till två sjukhus

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2016 16:39 CET

Ovanlig och komplicerad matstrupskirurgi ska endast utföras vid Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. Övrig matstrups- och magsäckskirurgi koncentreras till ett ställe per sjukvårdsregion. Det är en del av regionala cancercentrums förslag till koncentration av komplicerad cancervård, som Sjukvårdsdelegation vid SKL informerades om idag.

Sju ytterligare cancerbehandlingar bör koncentreras på nationell nivå

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2015 14:41 CEST

Botande kirurgi vid peniscancer är sedan 1 januari koncentrerad till två nationella vårdenheter i Sverige. Nu föreslår Regionala cancercentrum i samverkan i en remiss till landstingen att ytterligare sju ovanliga kirurgiska och onkologiska åtgärder ska koncentreras till fyra eller färre platser i Sverige. Arbetet med nationella cancerstrategin tar därmed ännu ett steg mot en mer jämlik cancervård.

Nyheter 3 träffar

RCC föreslår ytterligare koncentration av cancervård

RCC föreslår ytterligare koncentration av cancervård

Nyheter   •   Jan 11, 2016 11:30 CET

Tolv ytterligare åtgärder inom cancervården bör koncentreras till färre ställen. Det föreslår RCC i ett underlag som nu överlämnas till landsting och regioner för beslut och remisshantering. Förslagen omfattar åtgärder som bör nivåstruktureras på både nationell och regional nivå. – Nationell och regional koncentration hänger ihop. Därför lägger vi förslag på båda nivåer, säger Gunilla Gunnarsson.

Jämtland först med beslut om nivåstrukturerad peniscancer

Jämtland först med beslut om nivåstrukturerad peniscancer

Nyheter   •   Sep 17, 2014 11:11 CEST

Jämtland har som första landsting beslutat anta och tillämpa RCCs rekommendation om nationell koncentration av kirurgi vid peniscancer. Från årsskiftet kommer Jämtlands läns landsting remittera alla patienter som ska opereras för peniscancer till de två rekommenderade nationella vårdenheterna; de urologiska klinikerna vid Skånes universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro.

Operationer vid peniscancer koncentreras till två sjukhus

Nyheter   •   Maj 23, 2014 16:51 CEST

Kirurgi i botande syfte vid peniscancer ska från och med 2015 utföras vid två sjukhus i landet, Skånes universitetssjukhus i Malmö och Universitetssjukhuset i Örebro. Det rekommenderar Regionala cancercentrum i samverkan efter en sammanvägd bedömning av landstingens remissvar. Peniscancerkirurgi är den första åtgärden på cancerområdet som föreslås bli nivåstrukturerad på nationell nivå.

Dokument 1 träff

Nationell nivåstrukturering – förslag om koncentration av tolv åtgärder i cancervården, 2016-01-11

Ett underlag för information till landstingens hälso- och sjukvårdsledningar. Underlaget innehåller Regionala cancercentrum i samverkans förslag till ytterligare koncentration av komplicerade åtgärder inom cancervården, som bör utföras vid färre sjukhus än vad som sker idag.