Skip to main content

Diagnostiskt Centrum har startat - ett unikt samarbete för patienternas bästa

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 10:35 CEST

Den 1 oktober startade ett unikt pilotprojekt i Sverige för tidig diagnostik. Diagnostiskt Centrum vid Centralsjukhuset i Kristianstad är ett helt nytt koncept för samarbete mellan primärvården och sjukhuset för att snabbt fånga upp patienter som söker med diffusa symtom och misstänkt allvarlig sjukdom.

Diagnostiskt Centrum erbjuder utredning med kortast möjliga väntetider efter remiss från primärvården och är till för patienter,  18 år eller äldre, från nordöstra Skåne med misstanke om sjukdom men där symptomen inte kan härledas till särskilt organ eller kroppsdel. Centrumet är det första i Sverige och drivs som ett pilotprojekt mellan den 1 oktober 2012 och den 31 december 2013. Diagnostiskt Centrum är en del av Medicinkliniken, Centralsjukhuset Kristianstad.

Idén till Diagnostiskt Centrum är hämtad från Danmark och initiativet att starta centrumet kommer från Regionalt cancercentrum syd och kan komma att stå modell för andra centra i södra sjukvårdsregionen men också övriga Sverige. Diagnostiskt Centrum ska utvärderas i samarbete med Centrum för Primärvårdsforskning, Lunds universitet och RCC syd.

För patienternas bästa
 – Diagnostiskt Centrum på CSK kommer att ge en stor och många gånger svårbehandlad patientgruppsnabbare, bättre och tryggare vård. Den snabba direktlinjen till den specialiserade vården ger ökad patientsäkerhet och det systematiserade arbetssättet i enlighet med den danska modellen har visat på mycket stor patientnytta, säger Ulf Kvist, Sjukhuschef CSK.

Uppskattningsvis 34 patienter per vecka kommer att gå vidare till DC och steg 2 utredning när verksamheten är i full gång. Ansvarig läkare på vid Diagnostiskt Centrum är Inga Svensson, från lungsektionen, som bl a varit patientprocessledare för lungcancer på CSK. Inga är van vid cancerpatienter och har dessutom jobbat tio år som allmänläkare på vårdcentral. I teamet finns även sjuksköterskan Annika Åkesson och medicinska sekreteraren Mona Fransson vilka har lång erfarenhet av svårt sjuka och patienter med svåra diagnoser.

Det är helt nytt för CSK att ha en instans som Diagnostiskt Centrum, som bara sköter utredningar.– Här krävs medarbetare med en lång och gedigen erfarenhet av svåra sjukdomstillstånd, säger Stefan Nilsson, verksamhetschef vid Medicinkliniken.

Primärvården backar upp
De flesta primärvårdsläkare är positiva till Diagnostiskt Centrum. Vi allmänläkare är duktiga på att ställa diagnoser. Men ofta tar det för lång tid för oss att driva en utredning av patienter med misstänkta svåra sjukdomar, säger Annika Åkerberg, läkare på Vilans Vårdcentral och koordinater för allmänläkarna i Nordöstra Skåne. Annika berättar också att studier har påvisat, att patienter med alarmerande symtom, ofta dröjer längre än andra med att kontakta med sjukvården. Då är det speciellt viktigt med en snabb utredning och diagnos.

Vetenskaplig utvärdering
Nyttan för patienterna med Diagnostiskt Centrum kommer att utvärderas i en vetenskaplig studie i samarbete med centrum för primärvårdsforskning. Denna studie ger möjlighet att få en objektiv utvärdering av verksamheten berättarStefan Rydén, RCC Syd.

För mer information om projektet kontakta Stefan Ryden, stefan.ryden@skane.se  tfn: 0768-87 19 96
För mer information om Diagnostiskt Centrum på CSK kontakta  Margareta Svalner margareta.svalner@skane.se  tfn: 044-309 26 35

 FAKTA

 Diffusa symtom som ska uppmärksammas på vårdcentralen

• Nytillkommen uttalad oförklarlig trötthet

• Ofrivillig viktnedgång på kort tid,5 kg eller mer

• Nytillkomna oförklarliga smärtor/ledsmärtor

• Oklar långdragen feber

• och/eller patologiska (sjukliga) värden utan förklaring, sänka, leverprov, kalkvärde, oförklarlig blodbrist.

 Vårdcentralen:
Steg 1: Grundlig undersökning, sjukdomshistoria och blodprover tas och analyseras på plats. Patienten får vänta tills analyserna är klara och sedan tala med läkaren igen. Vid oklarhet kring diagnos tas nya prover som skickas för analys. Svaren kommer nästa dag. Vet man då inte vad patienten lider av, bokas tid för röntgen av lungor och ultraljud av buken inom tre dagar. Samtidigt bokar primärvårdsläkaren tid direkt hos läkaren på Diagnostiskt Centrum.


Diagnostiskt Centrum
Steg 2: Ansvaret övergår till läkare vid Diagnostiskt Centrum. Primärvårdsläkaren kompletterar dock först med att ta fler blodprover enligt en speciell mall, provsvaren går direkt till läkaren vid Diagnostiskt Centrum. Om patienten efter Diagnostiskt Centrums utredning, inte visar sig lida av någon allvarlig sjukdom som kräver specialistvård, vid sjukhus, kan resultatet bli att centrumet skickar tillbaka patienten till läkaren på vårdcentralen.

 

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentra som håller på att ta form i Sverige. Det är ett samarbete mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.