Skip to main content

Professor Mef Nilbert har utsetts till ny chef för Regionalt cancercentrum syd

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 13:32 CEST

TF Regiondirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec har utsett professor Mef Nilbert till ny chef för Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd).

Mef Nilbert arbetar idag som överläkare på Skånes universitetssjukhus och är professor i onkologi vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. De senaste åren har hon också delvis arbetat i Danmark och har en professur vid Köpenhamns universitet. Mef Nilbert har under flera år forskat kring tumörsjukdomars koppling till risken för återfall hos patienten och särskilt intresserat sig för ärftlig cancer. Hon har även arbetat med riktlinjer för cancervården och bedrivit kunskapsspridning genom populärvetenskapliga presentationer. 

Mef Nilbert efterträder professor och divisionschef Carsten Rose som var en av initiativtagarna till RCC Syd och som sedan starten ansvarat för projektet som nu ska permanentas. Carsten Rose går i pension nästa år.

- Vi är väldigt glada för att kunnat knyta till oss en sådan professionell och drivande kraft som Mef Nilbert. Hon är rätt person att driva vidare det viktiga arbete som på bara några år byggts upp genom Carsten Rose, Stefan Rydén och andra medarbetare. Deras arbete har och kommer fortsättningsvis att vara oerhört viktigt för den fortsatta utvecklingen av cancervården där patienten står i fokus, det säger tf regiondirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec i en kommentar.

I sin roll som chef för RCC Syd är Mef Nilbert ansvarig för att förverkliga förslagen i den nationella cancerstrategin om att ta fram mål för att minska risken för att insjukna i cancer, förbättra omhändertagandet av patienter med cancer, förlänga överlevnad och förbättra livskvaliteten efter diagnos. Likaså att minska regionala skillnader i insjuknande och överlevnad mellan befolkningsgrupper.

 - Att få leda RCC Syd är en unik möjlighet för att på tvärs över professioner och regioner samverka kring cancerpatienten. Vi står inför stora framtida utmaningar, inte minst då det gäller att ta hand om ett ökande antal cancerpatienter och snabbt och säkert införa nya behandlingsmetoder. Min vision är att alla cancerpatienter, oavsett bostadsort och socioekonomisk status, ska uppleva en tydlig och effektiv väg genom vårdens alla stationer, säger Mef Nilbert i en kommentar.

Mef Nilbert tillträder sitt nya jobb den 1 januari 2013. Utnämningen har varit föremål för facklig samverkan.

Fakta RCC Syd
Verksamheten omfattar samtliga fyra regioner och landsting i Södra sjukvårdsregionen. RCC Syd har sedan starten 2010 bedrivits i projektform och har under hösten 2012 övergått till en permanent organisation där Onkologiskt centrum/Tumörregistret blir en del av RCC Syd from 2013.

www.rccsyd.se

Mer information

Ingrid Bengtsson-Rijavec, tf regiondirektör, 044-309 33 91
Mef Nilbert, överläkare och professor, 070-796 80 69

 

 

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett utav sex regionala cancercentra, ett samarbete mellan Region Halland, Landstinget Blekinge, Landstinget Kronoberg och Region Skåne för en bättre cancervård i södra Sverige.