​Folktandvården Dalarna gör lex Maria-anmälan efter försenad kariesdiagnos

Pressmeddelande -

​Folktandvården Dalarna gör lex Maria-anmälan efter försenad kariesdiagnos

Ett barn fick fel diagnos vilket ledde till försenad kariesbehandling. Nu gör folktandvården en lex Maria-anmälan.

Flera behandlare ställde diagnos på ett barn som var ovanlig med tanke på barnets ålder. Den vanligaste diagnosen i den aktuella åldersgruppen, det vill säga karies, övervägdes inte vilket innebar att behandling mot karies inte heller sattes in. När barnet fick akuta besvär ställdes rätt diagnos och adekvat behandling mot karies sattes in.
–Vi ser allvarligt på det inträffade. På aktuell klinik ses rollbeskrivning över och extra utbildningsinsatser är planerade, säger Michaela Hedberg, förtroendetandläkare, Folktandvården Dalarna.

Lex Maria är det vardagliga namnet på 3 kap. 5 § i patientsäkerhetslagen (2010:659), som innebär att vårdgivaren har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anmäla om en patient i samband med hälso- och sjukvård drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av en allvarlig skada eller sjukdom.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Presskontakt