Skip to main content

Fördjupningskurs i multipelvärdering EXTRA INSATT KURSTILLFÄLLE

Evenemang

16
FEB
  -
SVCA i samarbete med SVCA:s sponsor KPMG inbjuder härmed till en fördjupningskurs i multipelvärdering. Målgrupp för deltagare: Ordinarie medlemmar i SVCA som dagligen arbetar med multipelvärderingar - begränsat antal platser. Föreläsare är Seth Bernström Director Deal Advisory | Corporate Finance | Valuations | KPMG. Seth Bernström är Director inom KPMGs specialistenhet för företagsvärderingar och värderingsanknuten rådgivning, med specialistfokus på värderingsstöd åt Private Equity. Seth är sedan 5 år tillbaka också verksam som Gästlektor i företagsvärdering på KTH (INDEK). Därtill är han författare till den internationellt publicerade boken ”Valuation – The Market Approach” (John Wiley & Sons, 2014), vilken deltagarna också får med sig ett exemplar av. Kursupplägg: 1. Många topprankade rådgivare och institutioner försvarar fortfarande godtyckliga multipelvärderingar med den gamla dogmen "det är mer konst än vetenskap". I detta seminarium kommer vi därför att, med hjälp av två efterföljande detaljerade och praktiska exempel (där exempel 2 kommer att inledas med en kort caseövning), steg för steg, visa varför det inte är ”mer konst än vetenskap”. 2. I samband med detta kommer vi också att visa att DCF och multiplar bara är två sidor av samma mynt, d.v.s. om en och samma analytiker på ett och samma värderingsobjekt (d.v.s. av ingen annan anledning än just tillämpad värderingsmetodik) skulle komma fram till fundamentalt olika värden, så kommer vi att förklara varför också detta är fel, och hur man skall lösa problemet. För att göra ovan lite mer intressant kommer vi att genomföra detta genom att montera ner det ”football field chart” som mer eller mindre alla internationella investmentbanker, konsulter och revisionsbyråer presenterar på första och sista sidan i presentationer och rapporter. Kursen äger rum den 2 februari kl. 09:00 till 12:00 (med efterföljande lunch) på KPMGs kontor, Vasagatan 16. För anmälan och frågor kring upplägg och förkunskaper vänligen maila Sten Tärnbro, sten.tarnbro@svca.se