Skip to main content

Hur finansierar vi framtidens välfärd?

Evenemang

28
MAY
World Trade Center, Jungmansgatan 12, Malmö
  -
Skattehöjningar, riskkapital eller lån - hur finansierar vi framtidens välfärd? Svensk välfärd står inför stora investeringsbehov. Många fastigheter är slitna och dåligt anpassade till moderna arbetssätt. Samtidigt har vi en stark urbaniseringstrend vilket gör att det saknas lokaler för förskolor, skolor och äldreomsorg i storstadsregionerna. Enligt vissa beräkningar uppgår investeringsbehoven inom svensk vård och omsorg till över 100 miljarder kronor per år vilket innebär en stor utmaning för ekonomin i kommuner och landsting. Nyligen visade Dagens Samhälle att kommunerna och landstingen har lånat upp mer än 500 miljarder kronor – kan de fortsätta låna för att finansiera välfärden eller behöver vi hitta andra lösningar? Idag förs en omfattande debatt kring riskkapitalets och privata aktörers roll inom välfärden och en del menar att det är dags att förbjuda vissa ägare att investera i välfärdssektorn. Har vi råd att tacka nej till dessa investeringar och varifrån ska kapitalet i så fall komma? Välkommen till ett seminarium om investeringsbehov och investeringskapital i välfärdssektorn! Medverkande: Annika Wallenskog, bitr. chefekonom, SKL Katrin Stjernfeldt Jammeh, Kommunstyrelsens ordf. Malmö (S) Johan Bygge, Operativ chef på EQT Holdings AB Stefan Holm, Näringspolitisk expert, Almega Moderator: Robert Thorburn Läs mer här http://www.svensktnaringsliv.se/kalendarium/hur-finansierar-vi-framtidens-valfard_588416.html