Skip to main content

Taggar

private equity

venture capital

tillväxt

rapporter

Behåll Fondtorget i PPM

Nyheter   •   Jun 12, 2020 09:00 CEST

Fondforum om börsen och Private Equity

Nyheter   •   Feb 05, 2020 08:30 CET

Antalet bolagsnoteringar på världens börser minskar. Kan detta leda till samhällsproblem? Varför har Stockholmsbörsen istället ett ökande antal noteringar, och vilka roller har Private Equity respektive börsen för företagens kapitalanskaffning? Det var ämnet för ett Fondforum.

SVCA:s kommentar till AllBrights kartläggning av Private Equity i Sverige

Nyheter   •   Mar 06, 2017 09:55 CET

Välkommen och väntad Vi välkomnar AllBrights kartläggning och resultatet är väntat. Såhär ser det ut på partnernivå idag. Utvecklingen går dock i rätt riktning och vi samarbetar gärna – t ex med AllBright – hur mångfalden kan öka på alla nivåer inom PE.

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

Nyheter   •   Feb 08, 2017 22:56 CET

SVCA’s Board of Directors issues a stern reminder to IK following the Supervisory Board’s review of refugee accommodations

Film från SVCA:s seminarium - Corporate Venture en nyckel för nyindustrialiseringen

Nyheter   •   Aug 26, 2016 14:09 CEST

​Hur kan Corporate Venture Capital i en svensk kontext accelerera innovationen?

Film från SVCA:s seminarium - 3:12 regler för tillväxt

Nyheter   •   Aug 26, 2016 14:00 CEST

​Spänningarna mellan beskattning av arbetsinkomst och kapitalinkomst har ökat sedan 1990 års skattereform. Hur skapar vi ett långsiktiga konkurrenskraftiga spelregler som är förutsägbara och som bidrar till att attrahera kapital till svenska onoterade bolag?

Film från SVCA:s seminarium - Ägandefonder ger den kunskap som behövs för att accelerera exporten

Nyheter   •   Aug 26, 2016 13:57 CEST

​Tillväxtkapital och private equity tillför inte bara kapital men även erfarenhet och kompetens om exempelvis internationalisering till de företag de investerar i.

Film från SVCA:s seminarium - Ett långsiktigt värdeskapande med aktiva ägare

Nyheter   •   Aug 26, 2016 13:49 CEST

​Panelsamtal om aktivt ägande av onoterade bolag i förändring. Företag med aktivt ägande uppvisar högre tillväxt och skapar fler jobb än passivt ägda företag. Därför behövs en agenda för mer aktivt ägande i Sverige så att fler företag ska kunna växa och utvecklas.

Film från SVCA:s seminarium - Digitalisering ställer nya krav på politiken

Nyheter   •   Aug 26, 2016 13:27 CEST

​Panelsamtal kring digitalisering. Digitalisering innebär inte bara nya företag utan den genomsyrar och förändrar nästan alla branscher, detta ställer krav på reformer för att möta den nya utvecklingen.

Film från SVCA:s seminarium - Hållbarhet och transparens

Nyheter   •   Aug 26, 2016 12:58 CEST

Paneldiskussion om investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv. Private equity-sektorn har väl utvecklade internationella regler kring hållbarhet, ESG men vad innebär hållbarhet och transparens?

Film från SVCA:s seminarium - Personaloptioner för att fler ska få dela på framgången

Nyheter   •   Aug 26, 2016 12:52 CEST

​Företag i tillväxtfas har begränsat med pengar och därmed inte finansiella muskler att rekrytera de medarbetare de behöver. Möjligheten att ge personalen teckningsoptioner på ett skatteeffektivt sätt skulle både locka talang till bolagen och så småningom göra fler till investerare i bolag i tidiga skeden.

Film från SVCA:s seminarium - Så kan fonder lockas till Sverige

Nyheter   •   Aug 26, 2016 11:52 CEST

Panelsamtal kring 2014 års fondutredning som är en viktig hörnsten för att främja Stockholm som finansiellt nav i Norden och stimulera huvudkontorsekonomin.

Särskilt yttrande till betänkandet En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad "2014-års Fondutredning" SOU 2016:45

Nyheter   •   Aug 19, 2016 14:33 CEST

Särskilt yttrande av sakkunniga Isabella de Feudis och experten Katarina Strandberg.

SVCA i Ratios seminarium: "Förbättra finansieringen för innovationer och tillväxt"

Nyheter   •   Jul 03, 2015 14:00 CEST

Fungerar rollfördelningen mellan staten, bankerna och marknaden? Hur kan det bli lättare för idéer och kapital att mötas? Fungerar rollfördelningen på kapitalmarknaden? Isabella de Feudis, VD SVCA, deltog i Ratios seminarium "Förbättra finansieringen för innovationer och tillväxt"

​Lettiska studenter skriver om svensk riskkapitalbransch

​Lettiska studenter skriver om svensk riskkapitalbransch

Nyheter   •   Feb 20, 2015 09:59 CET

Under en knapp vecka var Edgars Lapins och Anna Plaudina på besök i Stockholm för att göra intervjuer inför sitt kommande examensarbete om riskkapitalbranschen. De är båda studenter vid Stockholm School of Economics in Riga, som sorterar under Handelshögskolan.

För de som vill veta mer om Venture capital och affärsängelinvesteringar missa inte VA 4 december 2014

För de som vill veta mer om Venture capital och affärsängelinvesteringar missa inte VA 4 december 2014

Nyheter   •   Dec 11, 2014 14:23 CET

Missa inte senaste numret av Veckans affärer! Intervjuer med SVCA:s medlemmar SEB Venture Capital, David Sonnek, Healthcap Björn Odlander och Katja Bergman Moor Capital