Skip to main content

Taggar

riskkapital

venture capital

tillväxt

rapporter

venture capital 74 private equity 69 riskkapital 67 tillväxt 61 buyout 49 remissvar 47 rapporter 9 välfärd 6 skatt 6 sysselsättning 5 svca 4 konkurrenskraft 4 entreprenörer 4 tillväxtkapital 3 private equity and venture capital investment 3 affärsänglar 3 riskkapitalfonder 3 carried interest 3 private equity conferences 2 ung företagsamhet 2 kapitalanskaffning 2 gabriel urwitz 2 politik 2 nasdaq 2 growth capital 2 svenska riskkapitalföreningen 2 entreprenör 2 marie reinius ceo 1 ordförande 1 kapitalförsörjning 1 rapport 1 vinstandelar 1 vårpropositionen 1 skola 1 statsfinanserna 1 almedalen 2013 1 skatterätt 1 friskola 1 personaloptioner 1 marie reinius managing director 1 skatteverket 1 ipo 1 analysis 1 nyindustrialisering 1 riskkapitalföreningen 1 listings 1 åre kapitalmarknadsdagar 1 ekonomisk-politiske talesperson 1 riskkapitalbolag 1 ordförandekandidat 1 sparande 1 maria ludvigsson 1 private equity association 1 ap-fonderna 1 segulah 1 samhällsnytta 1 marie reinius 1 statsfinanser 1 responsible investment 1 riskkapitalet 1 almedalen2013 1 statsfinans 1 samhällsnyttig investering 1 gustav öhman 1 tillväxtföretag 1 börsnoteringar 1 altor 1 eqt 1 isabella de feudis 1 stock market 1 utredning 1 skandia 1 näringsdepartementet 1 marie reinius vd 1 avyttringar 1 fondinvesterare 1 svensk ekonomi 1 finansiering 1 niklas ekdal 1 vårproposition 1 anna kinberg batra 1 uppförandekod 1 remiss 1 kupongskatt 1 sharing economy 1 limited partners 1 avgående vd 1 responsible investments 1 mikael damberg 1 vc 1 vd 1 buy out 1 konferens 1 delningsekonomi 1 pwc 1 magnus billing 1 ekonomi 1 anna-karin hatt 1 innovation 1 connect 1 arekap 1 riskapital 2013 1 investeringar internationalisering tillväxt konkurrenskraft invest sweden innovationer affärsmöjligheter 1 optionsbeskattning 1 aktivt ägande 1 Visa alla taggar
Media no image

Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 19:14 CET

SVCA:s pris för: - Årets fondresning går till FSN Capital Partners för resning av fonden FSN Capital V - Årets mest samhällsnyttiga investering går till Priveq Investment Fund V för sin investering i ILT Inläsningstjänst - Årets affär går till Altor Fond II för sin avyttring av PIAB Priserna avser prestationer under räkenskapsåret 2016.

Media no image

Promemorian Ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2017 15:59 CEST

SVCA:s remissyttrande över förslag till ändrade regler för Första–Fjärde AP-fonderna.

Media no image

Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 23:30 CEST

SVCA:s yttrande över Promemorian Nya skatteregler för företagssektorn

Media no image

Rapportsläpp Private Equity – en motor i svensk ekonomi

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 16:47 CEST

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) presenterar tisdagen den 4 juli rapporten ”Swedish Private Equity Market – A footprint analysis” under politikerveckan i Visby.

Media no image

Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 19:30 CEST

SVCA:s yttrande över Promemorian Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Media no image

Biörn Riese blir ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2017 14:30 CEST

​Biörn Riese Senior Adviser, Advokat, Jurie har utsetts till ny ordförande för SVCA:s tillsynsnämnd.

Media no image

Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3 5.7 och 5.8

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2017 09:00 CEST

SVCA:s yttrande över Promemorian Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag såvitt avser avsnitt 5.2, 5.3 5.7 och 5.8

Media no image

Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 16:48 CET

SVCA:s yttrande över delbetänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

Media no image

Betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Pressmeddelanden   •   Feb 16, 2017 09:00 CET

SVCA:s yttrande över betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

Media no image

Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 08:45 CET

SVCA:s yttrande över betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75)

Media no image

Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016_72)

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 08:29 CET

SVCA:s yttrande över Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet (SOU 2016_72)

Media no image

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 & Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:57 CET

SVCA lämnar sina synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad skattebas, KOM (2016) 683 (Fi2016/03868/S1) samt Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas, KOM (2016) 685 (Fi2016/03866/S1) då SVCA anser att både förslagen måste genomföras gemensamt eller inte alls.

Media no image

Europeiska kommissionens förslag till ändringsdirektiv till rådets direktiv om skatteundandragande KOM (2016) 687 slutlig

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:38 CET

SVCA har i dagsläget inga andra synpunkter på förslaget än de som tidigare kommunicerats i samband med att regeringen beredde och remitterade förslaget till regler om undantag från skatteplikt för utdelning som behandlats som ränta hos det utdelande bolaget.

Media no image

Departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32)

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 14:18 CET

SVCA lämnar sina synpunkter på Departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32).

​Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering, årets affär och hederspris

​Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering, årets affär och hederspris

Pressmeddelanden   •   Nov 24, 2016 16:04 CET

Årets vinnare är EQT för årets fondresning EQT VII, Northzone & GP Bullhound för årets mest samhällsnyttiga investering i Matsmart och Altor Fund II för noteringen av Dustin. Årets hederpris ”Hall of Fame” går till Gabriel Urwitz, styrelseordförande i Segulah Advisor AB, för Urwitz mångåriga insatser för folkbildning om ägarformens roll i samhällsekonomin. Priserna avser 2015 års prestationer.

Media no image

Remissyttrande – En hållbar, transparent och konkurrenskraftig fondmarknad (SOU 2016:45)

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2016 07:48 CET

2014-års Fondutredning har haft i uppdrag att göra en analys av om det behöver göras några ändringar i de näringsrättsliga bestämmelserna för att stärka den svenska fondbranschens konkurrenskraft och modernisera det svenska fondregelverket, och föreslå vilka ändringar som ska göras.

Media no image

Remissyttrande – SOU 2016:23 Beskattning av incitamentsprogram

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2016 09:02 CEST

Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA) lämnar nedan sina synpunkter på de remitterade förslaget om beskattning av incitamentsprogram från utredningen av skatteregler för incitamentsprogram (SOU 2016:23).

Media no image

Remissyttrande - Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (Fi2016/01182/FPM)

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2016 08:30 CEST

SVCA lämnar nedan sina synpunkter på Finansdepartementets remitterade förslag (”Förslaget”) avseende kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder (”Förordningen”).

Media no image

Remissyttrande avseende promemorian Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skuldförbindelser samt vissa förenklingar på företagsskatteområdet (Fi2016/01229/S1)

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2016 18:00 CEST

SVCA avstyrker förslaget i promemorian att ränteutgifter på efterställda skuldförbindelser inte får dras av. Vidare tillstyrker SVCA förslaget avseende att värden motsvarande koncernbidraget ska föras över från givaren till mottagaren senast den dag som givaren ska lämna inkomstdeklaration. Slutligen tillstyrker SVCA förslaget om kapitaltillskott.

Media no image

Begränsande förslag hämmar tillväxt

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2016 17:18 CET

Förslaget från utredaren med kvalificerade personaloptioner är bra för de allra minsta men att sätta en gräns för företag som har färre än 50 anställda och med en balansomslutning under 80 msek begränsar tillväxtföretagens möjligheter att använda förslaget, säger Elisabeth Thand Ringqvist, Ordförande SVCA.