Skip to main content

Taggar

private equity

venture capital

remissvar

tillväxt

rapporter

venture capital 88 private equity 85 remissvar 62 riskkapital 60 tillväxt 60 buyout 45 rapporter 8 skatt 5 välfärd 5 tillväxtkapital 3 affärsänglar 3 svca 3 riskkapitalfonder 3 entreprenör 2 konkurrenskraft 2 nasdaq 2 politik 2 carried interest 2 sysselsättning 2 growth capital 2 gabriel urwitz 2 eqt 1 statsfinanser 1 riskkapitalbolag 1 analysis 1 skatterätt 1 stock market 1 ipo 1 svensk ekonomi 1 kapitalförsörjning 1 kapitalanskaffning 1 vc 1 skandia 1 svenska riskkapitalföreningen 1 vårproposition 1 vårpropositionen 1 niklas ekdal 1 marie reinius 1 statsfinans 1 mikael damberg 1 åre kapitalmarknadsdagar 1 ordförandekandidat 1 listings 1 altor 1 buy out 1 statsfinanserna 1 anna-karin hatt 1 maria ludvigsson 1 ekonomisk-politiske talesperson 1 anna kinberg batra 1 avgående vd 1 isabella de feudis 1 gustav öhman 1 marie reinius vd 1 riskkapitalföreningen 1 riskapital 2013 1 marie reinius ceo 1 marie reinius managing director 1 almedalen 2013 1 almedalen2013 1 sharing economy 1 magnus billing 1 vinstandelar 1 delningsekonomi 1 samhällsnyttig investering 1 fondinvesterare 1 börsnoteringar 1 arekap 1 limited partners 1 nyindustrialisering 1 optionsbeskattning 1 kupongskatt 1 vd 1 aktivt ägande 1 rapport 1 skola 1 finansiering 1 sparande 1 ekonomi 1 skatteverket 1 tillväxtföretag 1 entreprenörer 1 ung företagsamhet 1 personaloptioner 1 utredning 1 friskola 1 samhällsnytta 1 ordförande 1 uppförandekod 1 connect 1 remiss 1 segulah 1 ap-fonderna 1 näringsdepartementet 1 Visa alla taggar

Promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2020 08:30 CEST

SVCA:s remissyttrande över promemorian Motåtgärder på skatteområdet mot icke samarbetsvilliga jurisdiktioner samt vissa andra inkomstskattefrågor

Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet; kompletterande remiss

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2020 19:30 CET

SVCA:s remissyttrande över Promemorian Några sekretessfrågor på finansmarknadsområdet; kompletterande remiss

Ett bättre pensionssystem (SOU 2019:44)

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2020 23:30 CET

SVCA:s remissyttrande över Ett bättre pensionssystem (SOU 2019:44)

Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd

Pressmeddelanden   •   Jan 20, 2020 17:00 CET

SVCA:s remissyttrande över Promemorian Anpassning av investeraravdraget på grund av EU:s regler om statligt stöd

Promemorian ”Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar”

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2019 14:00 CET

SVCA:s remissyttrande över Promemorian ”Genomförande av bestämmelsen i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att motverka omvända hybrida missmatchningar”

Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2019 19:30 CET

SVCA delar årligen ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för institutionella investerare och SVCA:s VD Isabella de Feudis. Priserna avser prestationer under kalenderåret 2018.

Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 16:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Utkast till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2019 20:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Utkast till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall

Monalotte Theorell Christofferson vald till ny ordförande för SVCA

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 18:30 CEST

Monalotte Theorell Christofferson, Admin partner och CFO på Scope, valdes på tisdagens årsmöte till ny ordförande för Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA

Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 18:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

Dubbelt så stora investeringar i startups med bättre regler och konkurrenskraftiga skatter?

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2019 09:00 CEST

Rapportsläpp från SVCA - Economic Footprint of Swedish Venture Capital

Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 14:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet

Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2019 17:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Promemorian Uppskov med kupongskatt i vissa fall

Promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2019 12:30 CEST

SVCA:s remissyttrande över Promemorian Genomförande av regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden för att neutralisera effekterna av hybrida missmatchningar

Potential for Nordic VC markets – double in size?

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 13:00 CET

A new Copenhagen Economics report The Role of Venture Capital for Economic Growth in the Nordics 2018, commissioned by the four Nordic venture capital and private equity associations.

Vinnare av SVCA:s priser för årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 20:00 CET

SVCA delar varje år ut priser till medlemmar i kategorierna årets fondresning, årets mest samhällsnyttiga investering och årets affär. Juryn har bestått av representanter för institutionella investerare och SVCA:s VD Isabella de Feudis. Priserna avser prestationer under kalenderåret 2017.

Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2018 19:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang – Förslag till genomförande i svensk rätt

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 09:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro COM(2018) 147 final

Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 09:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Vissa ändringar i regleringen om tillstånd att ta emot offentlig finansiering

Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2018 08:15 CET

SVCA:s remissyttrande över Skatteverkets promemoria Exitbeskattning för fysiska personer.