Skip to main content

Taggar

private equity

venture capital

remissvar

tillväxt

rapporter

venture capital 74 private equity 71 riskkapital 60 tillväxt 57 remissvar 51 buyout 45 rapporter 7 skatt 5 välfärd 5 tillväxtkapital 3 affärsänglar 3 svca 3 riskkapitalfonder 3 entreprenör 2 konkurrenskraft 2 nasdaq 2 politik 2 carried interest 2 sysselsättning 2 growth capital 2 gabriel urwitz 2 eqt 1 statsfinanser 1 riskkapitalbolag 1 analysis 1 skatterätt 1 stock market 1 ipo 1 svensk ekonomi 1 kapitalförsörjning 1 kapitalanskaffning 1 vc 1 skandia 1 svenska riskkapitalföreningen 1 vårproposition 1 vårpropositionen 1 niklas ekdal 1 marie reinius 1 statsfinans 1 mikael damberg 1 åre kapitalmarknadsdagar 1 ordförandekandidat 1 listings 1 altor 1 buy out 1 statsfinanserna 1 anna-karin hatt 1 maria ludvigsson 1 ekonomisk-politiske talesperson 1 anna kinberg batra 1 avgående vd 1 isabella de feudis 1 gustav öhman 1 marie reinius vd 1 riskkapitalföreningen 1 riskapital 2013 1 marie reinius ceo 1 marie reinius managing director 1 almedalen 2013 1 almedalen2013 1 sharing economy 1 magnus billing 1 vinstandelar 1 delningsekonomi 1 samhällsnyttig investering 1 fondinvesterare 1 börsnoteringar 1 arekap 1 limited partners 1 nyindustrialisering 1 optionsbeskattning 1 kupongskatt 1 vd 1 aktivt ägande 1 rapport 1 skola 1 finansiering 1 sparande 1 ekonomi 1 skatteverket 1 tillväxtföretag 1 entreprenörer 1 ung företagsamhet 1 personaloptioner 1 utredning 1 friskola 1 samhällsnytta 1 ordförande 1 uppförandekod 1 connect 1 remiss 1 segulah 1 ap-fonderna 1 näringsdepartementet 1 Visa alla taggar

Aktiva ägare uppvisar högre tillväxt och jobbskapande

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2015 07:30 CET

Företag med aktiva ägare uppvisar högre tillväxt och jobbskapande än passivt ägda företag. Därför behöves en agenda för mer aktivt ägande så att fler företag ska kunna växa och utvecklas i Sverige. Det är insikten och slutsatsen i rapporten Aktiva ägare skapar fler jobb från SVCA, som med unik data visar hur olika typer av aktiva ägare bidrar till företagens tillväxt i olika faser.

Det aktiva privata utvecklingskapitalet har högre tillväxt än övriga näringslivet

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2015 08:30 CET

Portföljbolag ägda av Private Equity i både tidig och sen fas växer fortare än den övriga ekonomin i Sverige. Detta består i både en större tillväxt i sysselsättning och större intäktsökningar. Portföljbolag ägda av Private Equity utgör idag 3000 arbetsplatser i hela Sverige

Remissyttrande - Nya Regler för AP-fonderna (Ds 2015:34)

Pressmeddelanden   •   Nov 02, 2015 18:15 CET

Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) lämnar härmed yttrande om promemorian Nya Regler för AP-fonderna (Ds 2015:34) förslag avseende AP-fondernas investeringar i private equity ”riskkapitalfonder”.

Remissyttande promemorian Utkast till lagrådsremiss Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2015 10:00 CEST

SVCA tillstyrker föreliggande utkast till lagrådsremiss. SVCA förutsätter dock att regeringen återkommer i ämnet när OECD:s arbete med BEPS skickas på remiss till remissinstanserna.

SVCA:s årsrapport

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2015 12:00 CEST

SVCA publicerar sin årliga rapport om den svenska Private Equity-marknadens utveckling. Riskkapitalinvesteringarna ökade under 2014 med ca. 90% procent till 13,7 miljarder kronor under året. Majoriteten av ökningen skedde inom Buyout. Privata VC investeringar ökade för första gången sedan finanskrisen. För avyttringar så var intresset stort för börsintroduktioner som ökade kraftigt under året.

Remissyttrande - SOU 2015-7 krav på privata aktörer i välfärden

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2015 20:00 CEST

SVCA är positiv till krav som förhindrar oseriösa eller olämpliga aktörer inom den skattefinansierade välfärden. SVCA instämmer därför i många av utredningens förslag och anser att många föreslagna bestämmelser i grunden gynnar välfärdssektorn. SVCA anser att regleringen bör gå längre och omfatta samtliga välfärdsverksamheter inklusive hälso- och sjukvård i såväl offentlig som privat regi.

​Remissyttrande promemorian begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt

Pressmeddelanden   •   Maj 21, 2015 09:00 CEST

SVCA motsätter sig inte att regler införs som stävjar internationell aggressiv skatteplanering eller andra former av missbruk av olikheter i den skattemässiga behandlingen av vissa finansiella instrument som förekommer på den globala kapitalmarknaden. Vidare finner SVCA att det vore direkt olämpligt att föregå OECD:s arbete eftersom det skapar osäkerhet som motverkar investeringsviljan i Sverige.

Remissyttrande förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2015 09:00 CEST

SVCA har inga invändningar mot innehållet i det remitterade förslaget till ändrade föreskrifter.

Elisabeth Thand Ringqvist vald till ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen

Elisabeth Thand Ringqvist vald till ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2015 11:10 CEST

Elisabeth Thand Ringqvist, valdes på torsdagens årsmöte till ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA). Uppdraget innebär att föreningens opinionsbildande arbete växlas upp för att öka förståelsen för riskkapitalets betydelse för Sverige och växande svenska företag.

​SVCA:s nomineringar klara för årets affär

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2015 19:33 CEST

Algeta såld av HealthCap fond IV, Max Matthiessen såld av Altor fond III och Tail-f Systems såld av SEB Venture Capital är nominerade till SVCA:s pris årets affär 2014. Priset kommer att delas ut som avslutning på dagen Kapitalet som bygger det framtida Sverige den 23 april.

SVCA:s nomineringar för årets kapitalanskaffning är klara

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2015 18:52 CEST

Altor fond IV, Northzone fond VII och Verdane Capital VIII K/S är nominerade till SVCA:s utmärkelse årets kapitalanskaffning 2014.

Remissyttrande Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (Ds 2015:2)

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2015 09:00 CEST

Svenska Riskkapitalföreningen (”SVCA”) har genom en remiss daterad den 30 december 2014, beretts tillfälle att yttra sig över en promemoria om Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument (Ds 2015:2). SVCA tillstyrker promemorians förslag.

Remissyttrade Fi2014/4475 Några värdepappersmarknadsfrågor (Ds 2014:46)

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2015 21:00 CET

SVCA tillstyrker promemorians förslag.

Swedish Private Equity IPOs - annual return of 8 %

Swedish Private Equity IPOs - annual return of 8 %

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2015 14:20 CET

​Since 2001 there has been over 50 listings on the Stockholm Stock Exchange. During this period, private equity sponsored close to 50 % of all listings. Private equity IPOs have generally been good investments with an average yearly return of 8 %. This is better than the market and as good as/better than non PE IPOs. There is no evidence of market timing from PE IPOs compared to non PE IPOs.

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA Launches its Code of Conduct and Supervisory Board

Swedish Private Equity & Venture Capital Association, SVCA Launches its Code of Conduct and Supervisory Board

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2015 15:30 CET

The Swedish private equity market is one of the most developed in Europe. Private equity owned companies has a turnover of SEK 300 billion annually, and administers ownership of more than 800 companies having approximately 200,000 employees in Sweden. After more than a year of extensive work, the SVCA can today present its Code of Conduct and its Supervisory Board including the board members.

Svenska Riskkapitalföreningen inför uppförandekod och inrättar en tillsynsnämnd

Svenska Riskkapitalföreningen inför uppförandekod och inrättar en tillsynsnämnd

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2015 15:30 CET

Huvudsyftet med uppförandekoden koden är att säkerställa att private equity-aktörer som ägare agerar ansvarsfullt och professionellt. SVCA:s tillsynsnämnd ska granska enskilda ärenden och sprida kunskap om private equity.

Elisabeth Thand Ringqvist föreslås som ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2014 09:50 CET

Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna, föreslås av valberedningen som ny ordförande för Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) vid årsmötet i april 2015. Uppdraget innebär att föreningens opinionsbildande arbete växlas upp till att öka förståelsen för riskkapitalets betydelse för Sverige och växande svenska företag.

Remissyttrande Fi2014/2212 Företagsskattekommitténs slutbetänkande: ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet” (SOU 2014:40)

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2014 22:15 CEST

SVCA delar regeringens uppfattning att skattesystemet bör gynna företagande, sysselsättning och investeringar. Varken svenskt eller utländskt lånat kapital får emellertid diskrimineras eftersom kapitalförsörjningen till svenskt näringsliv och svenska tillväxtföretag då riskerar att strypas. Kommitténs förslag riskerar enligt SVCA att få den effekten.

SVCA:s kommentar till S,MP och V:s presskonferens 6 oktober 2014 ang uppgörelse om vinster i välfärden

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2014 21:06 CEST

Private Equitys investeringar i välfärden är en mindre andel av välfärd som tillhandahålls av privata aktörer. Det är också en liten andel av Private Equitys totala investeringar i Sverige. Som mest uppgick Private Equitys andel av välfärdsinvesteringar till mindre än en tredjedel av de totala investeringarna. Den politiska osäkerheten gör att välfärdssektorn inte attraherar kapital.