Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Remissyttrande En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64)

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2015 09:42 CEST

SVCA välkomnar översynen av det statliga riskkapitalet då nuvarande system dels är svårgenomträngligt för entreprenörer som söker kapital, dels inte är en effektiv struktur för att uppnå statens mål. Under de senaste åren har det skett en renässans för riskkapitalinvesteringar i tidiga faser. SVCA menar att förslagen i utredningen kan bidra till denna positiva utveckling.

Bättre hävstång när statligt riskkapital tillåts matchas med privat tillväxtkapital

Bättre hävstång när statligt riskkapital tillåts matchas med privat tillväxtkapital

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2015 09:45 CEST

SVCA välkomnar Hans Rydstads utredning om det statliga riskkapitalet som idag presenterades (N 2015:02). Svenska Riskkapitalföreningen är positiva till förslag som gör det statliga riskkapitalsystemet enklare för entreprenörer genom att slå samman statliga aktörer i en större struktur och att det statliga riskkapitalet tillåts matcha privat tillväxtkapital.

Remissyttrande - SOU 2015-7 krav på privata aktörer i välfärden

Pressmeddelanden   •   Jun 02, 2015 20:00 CEST

SVCA är positiv till krav som förhindrar oseriösa eller olämpliga aktörer inom den skattefinansierade välfärden. SVCA instämmer därför i många av utredningens förslag och anser att många föreslagna bestämmelser i grunden gynnar välfärdssektorn. SVCA anser att regleringen bör gå längre och omfatta samtliga välfärdsverksamheter inklusive hälso- och sjukvård i såväl offentlig som privat regi.