Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 57 träffar

Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 16:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Remiss av del- och slutbetänkandet för Utredningen för ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar (UD 2018:01)

Utkast till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2019 20:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Utkast till lagrådsremiss Anstånd med kupongskatt i vissa fall

Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2019 18:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna

Betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet (SOU 2018:91)

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2019 14:00 CEST

SVCA:s remissyttrande över betänkandet Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt regelverk på skatteområdet