Skip to main content

Finsk oljejätte väljer Rototest

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 12:05 CET

Ytterligare ett oljebolag väljer att investera i system från teknikföretaget Rototest.

I och med den nordamerikanska satsningen på skifferolja förlorar nu förespråkarna för ”peak-oil” teorin allt fler anhängare. Enligt en prognos från Internationella Energirådet, IEA kan USA komma att bli världens största producent av olja inom nuvarande decennium.

Det spekuleras friskt i vad denna utveckling kommer att innebära för bland annat världsmarknadspriset på råolja, särskilt om USA häver sitt nuvarande exportförbud. En annan faktor är vad som sker med utvecklingen av dagens bilar. Kommer dessa att återgå till bränsleslukande monster? De flesta bedömare är dock överens om att så inte blir fallet. Bränsleeffektivitet har kommit att bli ett uppmärksammat element när konsumenten väljer bil och är därigenom en konkurrensfaktor. Däremot kommer fokus fortsatt vara att utveckla förbränningsmotorn åtminstone så länge batterilagringstekniken inte gör ett ordentligt tekniksprång.

Förbränningsmotorns framtid beror inte bara på utökad fossil oljeutvinning. Parallellt utvecklas också alternativa icke-fossila bränslen baserade på mer CO2-neutrala råvaror såsom etanol från skogsråvara eller som i Sveriges fall importerade brasilianska sockerrör. Men även dieselbränslet har förutsättningar att bli mer icke-fossilt.

Ett av Finlands större oljebolag har nyligen valt teknikföretaget Rototest som leverantör av testutrustning för provning av fordon under olika betingelser och bränslen. Företaget har sedan tidigare ett betydande antal installationer i Finland och landet har på senare år kommit att bli en av Rototests viktigare marknader.

– Vi vet att våra system har många unika egenskaper som möjliggör provning på nya sätt, säger Nils G Engström, VD för Rototest. Att nu utöka våra kundreferenser med ytterligare ett oljebolag bevisar att tekniken vi levererar får ett allt större genomslag.

Företaget är förteget om den exakta försäljningssumman men bekräftar att det rör sig om en flermiljonorder och att installation i Finland är beräknad till sommaren 2013.

För ytterligare information, bilder, mm kontakta:
Christian Engström, tfn 08 - 534 40 595, press@rototest-news.com

Om Rototest
Rototest (www.rototest.com) tillverkar och säljer fordonstestsystem sedan 1988 på en internationell marknad med tyngdpunkt på navkopplade fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin och hos universitet och högskolor, men även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad. Bolaget har sin tekniska och kommersiella verksamhet i Rönninge söder om Stockholm. Produktionen är koncentrerad till Sverige och sker med underleverantörer på lego. Rototest är ett svenskt, innovativt, onoterat, privat aktiebolag med stabil aktieägarstruktur.