Skip to main content

Nelson Mandela University väljer svensk testteknik

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2011 09:00 CET

Svenska teknikföretaget Rototest har i dagarna erhållit en flermiljonorder från Sydafrikanska Nelson Mandela Metropolitan University för leverans av unik, patentskyddad teknik för test av personbilar.

Historiskt sett har bilutveckling fört en slumrande tillvaro inom många av världens universitet och högskolor. Kanske på grund av att drivlinans principiella konstruktion varit alltför likartad under de senaste decennierna. Nu stundar emellertid en ny tid där individuella transporter återigen blir högaktuellt och prioriterat men i nya former och utföranden. För universiteten och högskolorna innebär det i klartext nyinvesteringar om de ska ha en chans att hänga med i utvecklingen och erbjuda lockande utbildningar.
 
Teknikföretaget Rototest har med sin flexibla testutrustning möjliggjort att fordonstestning, som är en huvudkomponent i fordonsutvecklingen, kan ske till betydligt lägre kostnad och med större effektivitet än traditionellt.

- Ur ett mätperspektiv skiljer sig vår teknik radikalt från den traditionella eftersom den bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Att vi gör rätt bevisas av att vi ser att våra innovativa metoder anammas av allt fler biltillverkare som ”best known practice”, svarar Nils G Engström, VD för Rototest på frågan om varför köpa testteknik från Rototest.
 
Leverans och installation är beräknad att ske under våren och innehåller förutom ett fullskaligt två- och fyrhjulsdynamometersystem även avancerad mät- och loggningsutrustning. Systemet bygger på företagets plattform för testutrustningar som i dag används för hydrauliska-, elektriska- och hybriddynamometerlösningar.
 
Det nu aktuella universitetet i Sydafrika är bara en i raden av utbildningsinstitutioner som på senaste tiden satsat på Rototests teknik för att modernisera sig och erbjuda nya möjligheter för ingenjörsutbildning inom fordonsområdet. Sydafrika har en lång tradition av biltillverkning bland annat av högerstyrda bilar för export över hela världen. Rototest har sedan några år tillbaka  dynamometerinstallationer hos GM South Africa, ett helägt dotterbolag till amerikanska General Motors.

 - Att få ytterligare installationer i detta biltillverkarland och dessutom inom universitetsvärlden ser vi fram emot, då våra befintliga universitetsinstallationer lett fram till fruktbara samarbeten och nya innovativa testmetoder, avslutar Engström.

För ytterligare information kontakta:
Christian Engström, tfn 08 - 534 40 595, press@rototest-news.com

Om Rototest AB
Rototest AB tillverkar och säljer fordonstestsystem sedan 1988 på en internationell marknad med tyngdpunkt på navkopplade högteknologiska fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin men återfinns även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad. Bolaget har sin tekniska och kommersiella verksamhet i Rönninge söder om Stockholm. Produktionen är koncentrerad till Sverige och sker med noggrant utvalda underleverantörer på lego. Rototest AB är ett svenskt, onoterat, privat aktiebolag med stabil aktieägarstruktur. (www.rototest.com)