Skip to main content

Rototest ökar takten

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 10:57 CEST

Teknikföretaget Rototest ser ljust på framtiden och trotsar därmed det negativa informationsflödet om ekonomin. Euroförsvagningen tar man också med ro då denna till och med kan verka till företagets fördel. 

 Riksbanken fastslog nyligen att svensk exportindustri kommer att stå stark även om kronan fortsätter att förstärkas mot euron. Ett konstigt antagande kan tyckas, men det finns vissa ljuspunkter i att vi nu ser en försvagad eurokurs. Varor som är prissatta i euro avsedda för en internationell marknad blir mer konkurrenskraftiga när euron blir mer harmoniserad med andra valutor som t.ex. dollarn. Många nischade svenska exportprodukter har sedan länge prissatts i just euro då denna valuta har ansetts säker och stabil, speciellt med tanke på de fluktuationer som vi sett av den svenska kronan på senare år.

 Teknikföretaget Rototest upplever att eurons harmonisering mot andra valutor har skapar en ökad konkurrenskraft. Inte nog med att man installerat flertalet system på den svenska marknaden under det gångna året, bl.a. hos motorsportföretagen Olsbergs MSE i Nynäshamn och Mpart i Örebro utan de ser även en ljusning på andra marknader som exempelvis USA.

 – Om dollar-euro relationen kan hålla i sig ser vi med stor tillförsikt på framtiden när nu USA börjar återhämta sig, säger Nils G Engström, Rototests VD.

 Företaget ser även den svenska installationen hos Olsbergs MSE som ett draglok för den nordamerikanska marknaden. Motorsportföretaget bygger och tävlar nämligen med rallycross bilar, huvudsakligen i USA där intresset för denna motorsportgren vuxit explosionsartat. Inte minst placeringen som tvåa i extremsportevenemanget X-games, med driftingikonen Ken Block vid ratten, hjälper till att få genomslag på marknaden.

 – De flesta av våra semiindustriella kunder har klarat sig bra under konjunktursvängningarna eftersom många vänder sig till en kapitalstark kundkrets som inte påverkas så mycket av det ekonomiska klimatet, kommenterar Engström. Vår strategi att även ge våra kunder i det här segmentet tillgång till testteknik som tidigare bara var förbehållet bilindustrins utvecklingsavdelningar börjar nu bära frukt.

 För ytterligare information kontakta:
Christian Engström, tfn 08 - 534 40 595, press@rototest-news.com

 

Om Rototest AB
Rototest  (www.rototest.com) tillverkar och säljer fordonstestsystem sedan 1988 på en internationell marknad med tyngdpunkt på navkopplade högteknologiska fordonsdynamometrar. Tillämpningar återfinns främst inom området forskning och utveckling i bilindustrin men återfinns även inom kvalitetskontroll, racing och eftermarknad. Bolaget har sin tekniska och kommersiella verksamhet i Rönninge söder om Stockholm. Produktionen är koncentrerad till Sverige och sker med noggrant utvalda underleverantörer på lego. Rototest AB är ett svenskt, onoterat, privat aktiebolag med stabil aktieägarstruktur.