Skip to main content

​Fortsatt stora hål i Alliansens budget

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 10:53 CEST

Socialdemokraterna vill prioritera jämlikhet och vård efter behov. Det borgerliga styret fortsätter istället att låta kostnaderna för specialistvårdvalen skena, samtidigt som de skär ner på sjukhusen. Den kritiken riktar socialdemokraterna mot det borgerliga förslaget till internbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden, som ska behandlas under onsdagen. 

Trots att budgeten för specialistvårdvalen utökades med 98,8 miljoner (+18.8%) under 2019 föreslår styret en ökning på ytterligare 114,8 miljoner (+18,4%) under 2020. Samtidigt sparar de in över 200 miljoner på sjukhusen jämfört med vad som krävs för att driva verksamheten vidare på samma nivå som idag. Personalen kommer att behöva springa fortare för att hinna med och patienterna riskerar att få vänta längre på att få vård.

– Styret genomför stora besparingar på sjukhusen och psykiatrin. De höjer tandvårdspriserna och lägger ner det strategiska arbetet mot demenssjukdomar. Överallt ska det sparas, utom på vårdvalen. Vi tycker att det är en orimlig prioritering som leder till en mer ojämlik sjukvård, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Socialdemokraterna har föreslagit att kostnadstak ska utredas för att få kostnadsutvecklingen inom specialistvårdvalen under kontroll. De stora summor som styret vill tillföra vårdvalen skulle därmed kunna läggas på områden där de medicinska behoven är större. Styret har dock avvisat alla förslag om kostnadstak.

– Socialdemokraterna lägger ett förslag där vi istället kan satsa på primärvården, demensvården, cancervården, förlossningsvården och mycket mer. Vi finansierar också en sänkning av tandvårdspriserna, som styret låtit skjuta i höjden. Vård ska ges efter behov, det är en viktig utgångspunkt i vår sjukvårdspolitik. säger Anna-Lena Hogerud (S).

Socialdemokraterna noterar också att trots att styret gjorde ett stort nummer av att satsa på primärvården när regionfullmäktige tog sin budget i våras så har de i hälso- och sjukvårdsnämnden skurit ner den budgetposten med över 50 miljoner jämfört med beslutet i regionfullmäktige. I regionfullmäktiges budget (s. 21, 43) står det att det totala regionbidraget till Hälsoval Skåne ska vara 5451,4 miljoner, men i det borgerliga förslaget till internbudget avsätts bara 5396,4. Socialdemokraternas förslag att öka anslaget till Hälsoval Skåne med 30 miljoner skulle sluta mer än hälften av detta finansieringsgap.

Socialdemokraternas förslag till total sjukvårdsbudget för Region Skåne var större än alliansens, och innehöll totalt 432 miljoner kronor mer. Det hade också varit möjligt att göra större satsningar i hälso- och sjukvårdsnämnden om det socialdemokratiska förslaget till budget för regionfullmäktige hade gått igenom. Styrets budget hade mer öronmärkta pengar till hälso- och sjukvårdsnämnden, men Socialdemokraterna gav nämnden över 400 miljoner mer i uppräkning. Flera av styrets öronmärkta poster (dialysplatser, IVA-platser, innovationspeng) hade också varit överflödiga om det socialdemokratiska budgetförslaget gått igenom, eftersom den verksamheten, och mer därtill, då redan finansierats direkt i anslaget till sjukhusen. Sammantaget hade hälso- och sjukvårdsnämnden därför haft 69 miljoner mer att fördela med den socialdemokratiska regionfullmäktigebudgeten.


Fakta: Socialdemokraternas förslag till internbudget för hälso- och sjukvårdsnämnden

Socialdemokraterna vill göra följande satsningar, till en total kostnad av 86,5 miljoner, utöver de anslag som redan föreslås av styret:

  • Primärvården (Hälsoval Skåne): 30 miljoner
  • Sänkta tandvårdstaxor: 25 miljoner
  • Cancervård: 7,5 miljoner
  • Strategiskt arbete mot demenssjukdomar: 6 miljoner.
  • Motverka förlossningsskador: 5 miljoner
  • Forskning och utveckling: 5 miljoner
  • Fler AT/ST-platser: 3 miljoner
  • Idéburet-offentligt partnerskap med RFSL: 3 miljoner
  • Förbättrad lipödemvård: 2 miljoner

Detta finansieras genom en sänkning av anslaget till specialistvårdval från 114,8 miljoner till 28,3 miljoner, vilket fortfarande är högre än normal uppräkning för demografi och prisutveckling (23,7 miljoner).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.