Skip to main content

​Socialdemokraterna vill sänka avgifter i tandvården och satsa på bättre demensvård

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2019 14:16 CET

På hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 14 februari kommer bland annat nämndens internbudget att behandlas. Socialdemokraterna har tagit del av det borgerliga minoritetsstyrets förslag och kommer att föreslå förändringar, bland annat med satsningar på sänkta avgifter i tandvården och på bättre demensvård. 

Socialdemokraterna föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden ska lägga 25 miljoner till att sänka folktandvårdens patientavgifter. Bakgrunden till detta är den drastiska höjning av priserna på tolv vanliga behandlingar som Folktandvården Skåne fattade beslut om strax innan jul. Höjningen av anslaget innebär att hälso- och sjukvårdsnämnden, via regionstyrelsen, täcker folktandvårdens avkastningskrav och villkorar det med att bolaget använder pengarna till att sänka priserna.

Enligt Socialstyrelsen har 15 procent av de vuxna avstått från tandvård som de egentligen hade behov av. Det vanligaste skälet är höga kostnader. Bland personer mellan 25 och 34 år är andelen ännu högre. Dålig tandhälsa går också i arv. Ju sämre tänder hos föräldrarna på grund av till exempel låg inkomst eller social utsatthet, desto högre är sannolikheten för karies hos barnen, trots att barn har tillgång till avgiftsfri tandvård. Hos den tredjedel av barnen som har sämst tänder har tandhälsan försämrats ytterligare det senaste decenniet.

– Tandvård ska inte vara en klassfråga. Det är ovärdigt ett välfärdsland som Sverige att vanligt folk tvingas avstå från att gå till tandläkaren för att de inte har råd. Detta är en möjlighet att göra om och göra rätt, säger Anna-Lena Hogerud (S), regionråd och andra vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Redan under hösten var det känt att folktandvården saknade pengar. Socialdemokraterna hade därför redan i sitt budgetförslag till regionfullmäktige avsatt 15 miljoner för att förhindra en höjning av avgifterna. Det var dock det borgerliga styrets budget som vann omröstningen och i den fanns ingen sådan satsning. Liksom Sverigedemokraterna valde styret istället att ge folktandvården rätt att höja priserna över referensprislistans nivå för tolv behandlingar för att få sin budget i balans, vilket också var precis vad som sedan skedde.

Socialdemokraterna föreslår också att hälso- och sjukvårdsnämnden fortsätter att finansiera det strategiska arbetet för bättre demensvård. Detta arbete har bedrivits av Kunskapscentrum demenssjukdomar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden sedan 2016. Det övergripande målet är att personer med demenssjukdom ska få rätt diagnos i tid, följt av individuellt anpassad medicinsk behandling och uppföljning så att de kan bo kvar hemma med god livskvalitet så länge som möjligt. Det borgerliga styret vill minska anslagen sex till två miljoner, men Socialdemokraterna föreslår att nämnden fortsätter att finansiera arbetet på samma nivå som tidigare, det vill säga sex miljoner om året.

– Jag tror att de flesta av oss känner någon eller känner till någon som lider av demenssjukdom. Tidig upptäckt och diagnos av demenssjukdom är nyckeln för att kunna få rätt behandling och stöd i rätt tid. Vår personal gör ett fantastiskt arbete på det här området och vi vill att de ska kunna fortsätta med det. Att dra ner på anslagen kanske ger en intäkt på kort sikt men riskerar att ge ökade kostnader i andra änden, säger Anna-Lena Hogerud (S).

Socialdemokraterna föreslår dessutom en höjning av anslaget till särskilda vårdprogram eller specialistenheter för diagnoser från sex till nio miljoner. Det gäller till exempel diagnoser som EDS (Ehler Danlos Syndrome), FH (Familiärhyperkolesterolemi), ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) och lipödem.

Satsningarna finansieras genom att specialistvårdvalen får en mindre ökning av anslagen än det borgerliga styret föreslår, 66,7 miljoner kronor snarare än 98,7 miljoner kronor. Socialdemokraterna har länge varit kritiska mot skenande kostnader inom specialistvårdvalen, eftersom det riskerar att styra resurser bort från de områden där de behövs mest. I december enades man därför med de borgerliga partierna om att utreda sätt att begränsa kostnaderna. Nu vill Socialdemokraterna också se resultat av det arbetet.

– Vårt förslag innebär att specialistvårdvalen fortfarande får en ökning av anslagen, men som politiker måste man också vara beredd att prioritera. Det är inte rimligt att vräka hur mycket pengar som helst över privata vårdgivare, på bekostnad av att låginkomsttagare inte har råd att gå till tandläkaren eller att demenssjuka inte får rätt diagnos och behandling, säger Anna-Lena Hogerud (S).

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.