Skip to main content

Stora nedskärningar och minskat demokratiskt inflytande med alliansstyret

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2019 10:34 CET

Sedan årsskiftet har de flesta nämnderna och styrelserna i Region Skåne beslutat om sina internbudgetar och effekterna av alliansstyrets nedskärningspolitik har blivit allt tydligare. Från chockhöjningen av Folktandvårdens priser till de kraftiga nedskärningarna på kollektivtrafiken. En tydlig linje framträder: sämre välfärd för vanligt folk. Alliansens sätt att styra väcker också många frågor: mindre insyn, mindre demokratiskt inflytande och mer hemlighetsmakeri. En utveckling som oroar, anser Socialdemokraterna.

 

Under Region Skånes regionfullmäktigemöte den 26 februari tar Socialdemokraterna upp dessa frågor i två interpellationer och sjutton frågor, ställda till företrädare för alliansstyret. Här följer ett urval.

Höjda taxor i Folktandvården

I Alliansens budget gavs Folktandvården rätt att höja taxorna för upp till 12 behandlingar över den nivå som anges av den statliga referensprislistan, samtidigt behölls avkastningskravet på Folktandvården, vilket innebär att patienterna i Folktandvården betalar för Region Skånes övriga verksamhet. De nya taxorna innebär ökningar om 20-50% för de tolv vanligaste behandlingarna. Anna-Lena Hogerud (S), andre vice ordförande frågar därför Gilbert Tribo (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden:

– Har ert beslut att låta Folktandvården höja taxorna föregåtts av en konsekvensutredning ur hälsoperspektiv, eller kommer en sådan utredning att göras?

– Vad är det borgerliga styrets förslag för att se till att vanligt folk har råd att gå till tandläkaren i Skåne?

Kraftiga nedskärningar i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknämndens budget för Skånetrafiken innebär kraftiga nedskärningar både på trafik, underhåll och service. Hårdast drabbas landsbygden och i de mindre städerna i östra Skåne. Andreas Schönström (S), andre vice ordförande frågar därför Carina Zachau (M), ordförande i kollektivtrafiknämnden:

– Kommer ni att fortsätta skära ner på trafiken på landsbygden och i de mindre orterna?

Henrik Fritzon (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen, frågar även Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen:

– Kan du som ansvarigt finansregionråd lova att Alliansens budgetförslag för 2020 ger tillräckliga resurser till kollektivtrafiknämnden så att de nedskärningar i trafikutbudet som nu görs kan återställas?

Försämrad vuxenutbildning med nedskärningar på folkhögskolorna

Folkhögskolorna bidrar till att minska utbildningsklyftorna och höja utbildningsnivån i samhället genom att ge vuxna en andra chans till vidareutbildning och till att komma i arbete. Alliansen minskar anslagen till folkhögskolorna i regionala utvecklingsnämndens budget. Istället för att stödja åtgärder som fungerar, skär alliansstyret ner. Yvonne Augustin (S), andre vice ordförande frågar Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden:

– Tycker du att det gynnar utvecklingen i Skåne att försvåra för de personer som idag står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver en väg in till utbildning och arbete?

Minskad transparens med alliansstyret

Henrik Fritzon tar i en fråga upp den minskade öppenheten i Region Skåne och exemplifierar med hanteringen av besparingarna i Skånetrafiken och det som skett i Skånetvätt.

Vid presidieberedningen i kollektivtrafiknämnden redogjordes muntligen för planerade besparingar som sades vara nödvändiga för att nå budgeterad ram. När oppositionen önskade att få underlaget skriftligt, nekade nämndens ordförande. Först efter vår fortsatta kritik publicerades det skriftliga underlaget. Det visade sig då att dialogen med berörda kommuner varit i stort sett obefintlig.

Kristianstadsbladet har JO-anmält Regionservice för brott mot tryckfrihetsförordningen. Bakgrunden är en granskning som tidningen gör av Skånetvätt, som är en verksamhet under Regionservice. I JO-anmälan skriver anmälaren att ”min uppfattning är att Regionservice medvetet har förhalat utlämnande av handlingar under hela perioden och medvetet ”missförstått” vissa av mina önskemål. I en del fall har jag endast fått ut delar av det som jag har begärt.”

Henrik Fritzon (S), andre vice ordförande i regionstyrelsen, frågar Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen:

– Kan du som regionstyrelsens ordförande säkerhetsställa en välfungerande organisation, transparens och insyn?

Region Skånes toppstyrda budgetprocess

Regionstyrelsen fastställde på sitt sammanträde den 7 februari en ny budgetprocess för Region Skåne. Det beslutet innebar att stora delar av den politiska organisationen exkluderas från att delta i budgetprocessen. Detta genom att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att skriva ett samlat yttrande för all hälso- och sjukvård utan att övriga nämnder inom sektorn får yttra sig. Därmed lämnas tio nämnder (inklusive de åtta sjukhusstyrelserna) utanför regionens budgetprocess; tio nämnder som enligt plan ska ta emot drygt 22 miljarder kronor i regionbidrag 2020 från regionfullmäktige.

Socialdemokraternas företrädare i de åtta sjukhusstyrelserna ställer varsin fråga till ordföranden i respektive styrelse om de instämmer i regionstyrelsens beslut om att sjukhusstyrelserna inte ska få yttra sig över planeringsdirektiven.

Mattias Olsson (S) ledamot av regionstyrelsen frågar därutöver i en interpellation Carl Johan Sonesson (M), ordförande i regionstyrelsen:

– Vilken juridisk bedömning har gjorts av den nya budgetprocessens laglighet? Och har regionjuristerna deltagit i beredningen av ärendet?

– Varför skapades den nya politiska organisationen när styret inte är intresserad av de nya nämndernas synpunkter på hur verksamheten ska bedrivas kommande år?

För kommentarer från de socialdemokratiska företrädarna eller vidare information kontakta Per Wilkens, pressekreterare, ‭072-599 94 09‬ eller per.wilkens@skane.se‬‬‬‬

Socialdemokraterna är det största partiet i Region Skåne, med 41 av 149 mandat i regionfullmäktige. Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård samt kollektivtrafik men arbetar även med regional utveckling, kultur och Öresundsintegration.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.