Skip to main content

Farlig förenkling

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2010 14:48 CEST

Religion och politik utifrån Sverigedemokraterna och Humanisterna

Religion och politik har alltid haft med varandra att göra. Religion har använt politik och politik har utnyttjat religion. Hur är det idag? Man talar om religionens återkomst. Eller om dess nya synlighet. Extrema riktningar syns och hörs. I en nyutkommen bok, "Farlig förenkling", granskar Elisabeth Gerle, professor och etikforskare, retoriken i de budskap som framförs av Sverigedemokraterna och av förbundet Humanisterna. ”De förenklade fiendebilder som framförs bidrar till att skapa en bild av det svenska och av det normala som utesluter både religiös och kulturell mångfald”, hävdar Elisabeth Gerle. Sensus studieförbund och Malmö högskola inbjuder till ett inspirerande seminarium om dessa brännande frågor.

Kom och lyssna och delta i debatten i ett seminarium med:  
Elisabeth Gerle, professor och etikforskare vid Svenska Kyrkans forskningsavdelning och Uppsala universitet
Rakel Chukri, kulturchef på Sydsvenska Dagbladet
Martin Nihlgård, f.d. rektor på studieförbundet Ibn Rushd
Ingrid Elam, vice rektor på Malmö högskola och kritiker
Fredrik Gregorius, Fil.dr. i Internationell migration och etniska relationer på Malmö högskola

Sören Sommelius, författare och kulturskribent på Helsingborgs Dagblad, leder samtalet

Tid: Måndagen den 13 september kl. 18.00-20.00, mingel och enkel förtäring från kl. 17.30
Plats: Sal 125 på Kultur och samhälle, Citadellsvägen 7, Malmö högskola (Gäddan-huset)
Pris: Gratis

Anmälan: anmalanmalmo@sensus.se 

Läs mer på www.sensus.se

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Bifogade filer

PDF-dokument