Kzkre6b8fv65vdk8tggz

Solveig Ininbergs är ny ordförande för Sensus

Pressmeddelanden   •   2015-05-29 14:20 CEST

På Sensus förbundsstämma den 29 maj valdes Solveig Ininbergs till ny ordförande för Sensus riksförbund efter Michael Ekdahl som avgick efter fjorton år som ordförande. Solveig Ininbergs arbetar som stiftsdirektor i Uppsala stift och har suttit i Sensus förbundsstyrelse sedan 2011.

Media-no-image

Demokratisoppa med Lisa Pelling om migration

Pressmeddelanden   •   2015-05-04 10:45 CEST

Lisa Pelling är doktor i statsvetenskap inom migration och transnationella band. Den 8 maj klockan 12 kommer Pelling till Stadscaféet på Jönköpings stadsbibliotek för att prata om migration. Föreläsningen är andra delen av Demokratisoppa och hålls i anslutning till Europadagen.

- Diskussionen om migration i Europa och Sverige är högaktuell, säger Kristian Kabelacs, verksamhetsutvecklare på Sensus. När det nu är dags för andra delen av Demokratisoppa står en föreläsning om migration med Lisa Pelling på programmet. Vi har redan fått in flera anmälningar, vilket visar på ett stort intresse.

Fokus: EU-migration nu och framtiden, samt asyl- och flyktingfrågan

- Migration är ett omfattande område, fortsätter Kabelacs. Därför har vi valt att fokusera på EU-migration nu och i framtiden, samt asyl- och flyktingfrågan. Lisa Pelling kommer att lyfta blicken och utgå från forskningen inom området i sin föreläsning. Det finns också utrymme för frågor.


Kort om Lisa Pelling

 • Är doktor i statsvetenskap inom migration och transnationella band.
 • Är utredningschef på tankesmedjan Arena Idé.
 • Deltar ofta i paneler som pratar om migration, har bland annat hörts i Sveriges radios God morgon världen och Konflikt.
 • Lisa Pelling på Twitter


Praktiskt om Demokratisoppa

Efter varje föreläsning erbjuder Sensus en studiecirkel med det aktuella temat som fortsättning och fördjupning. För den som önskar finns alltid möjlighet att luncha på plats innan föreläsningen. Soppa serveras från klockan 11.30. De femtio först anmälda bjuder vi på lunch. Här hittar du mer information om Demokratisoppa med Lisa Pelling den 8 maj.

Demokratisoppa arrangeras av Europa Direkt i Jönköpings län, Den Globala Skolan och Sensus.

De kommande föreläsningarna är på följande teman: bistånd och anti-trafficking.


Kontaktperson

Kristian Kabelacs, verksamhetsutvecklare

Telefon: 036-30 98 86, e-post: kristian.kabelacs@sensus.se

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Lisa Pelling är doktor i statsvetenskap inom migration och transnationella band. Den 8 maj klockan 12 kommer Pelling till Stadscaféet på Jönköpings stadsbibliotek för att prata om migration. Föreläsningen är andra delen av Demokratisoppa och hålls i anslutning till Europadagen.

Läs vidare »
Vlh8d5bawwx31qyycihv

Sensus studieförbund ordnar showcase i Berlin

Pressmeddelanden   •   2015-03-19 13:12 CET

Sensus har startat ett internationellt samarbetsprojekt. I augusti 2015 åker tre utvalda band/artister till Berlin för att bland mycket annat genomföra en showcase-spelning i anknytning till branschfestivalen Pop = Kultur.

O3tjn84tj5pwi5njrgm3

Utställningen Starkare Röst mitt på Järntorget

Pressmeddelanden   •   2015-03-18 12:55 CET

På lördag sätts stora fotoporträtt av rumänska tiggare upp på Järntorget. Utställningen Starkare Röst vill visa människan och berättelsen bakom den utsträckta handen. Starkare Röst är ett projekt av fotografen Carlos Zaya och utställningen sker i samarbete med Musiker Mot Rasism och Sensus västra Sverige.

Uclautj1he8mz2sa1c6r

Ulrika Dahl - först ut i Demokratisoppa

Pressmeddelanden   •   2015-03-02 05:00 CET

Ulrika Dahl är författare, genusvetare och en av vår tids mest intressanta feminister. Den 6 mars klockan 12 kommer hon till Stadscaféet på Jönköpings stadsbibliotek för att prata utifrån sin bok Skamgrepp: Femme-inistiska essäer. Frida Ohlsson Sandahl leder samtalet. Detta är första delen i Demokratisoppa – en ny föreläsningsserie i Jönköping.

Media-no-image

Dik Manusch – Se Människan

Pressmeddelanden   •   2014-12-30 14:20 CET

Dik Manusch är en gatutidning som skapats av ideella krafter, genom föreningen SAMS i Skellefteå.

SAMS är en religiös- och partipolitiskt obunden ideell förening, vars syfte och värdegrund handlar om att förhindra och lindra mänskligt lidande, skydda liv och hälsa.

Föreningen vill skapa respekt för människovärdet, främja ömsesidig förståelse och vänskap, väcka opinion samt verka för samarbete och varaktig sämja för och tillsammans med människor i utanförskap.

Iden till tidningen är ett önskemål från en tiggare, som sett hur man har sålt Situation Stockholm och frågade om vi kunde göra något liknande i Skellefteå. Vi arbetade vidare på idén och resultatet är Dik Manusch.

Tidningen kommer att säljas av de som idag betraktas som de mest utsatt i samhället, för att få en chans till ett värdigare liv. Man ska få komma upp på fötter och slippa tigga.

Den lokala tidningen i Skellefteå, Norran, står för trycket och alla som skriver i tidningen eller på annat sätt är delaktiga gör det på ideell basis. Britt-Inger Lundqvist gjorde ett upprop på FB som fick stor genomslagskraft, både kända och okända journalister och författare har lämnat in bidrag till tidningen.

Tidningen kommer att finnas till försäljning ute på gatorna i Skellefteå, Umeå och Västerbotten, där tiggare finns, från den 12 januari 2015  Den kommer att kosta 50 kr och pengarna kommer oavkortat att gå till försäljaren.

Vår dröm är att denna tidning ska kunna tryckas i fler städer. Vi i SAMS kommer att tillhandahålla vårt material för nytryck av Dik Manusch i andra städer, under förutsättning att tillvägagångsättet är detsamma som i Skellefteå.

”Vi märker av ett ökat hårt klimat i Sverige och vill genom tidningen öka kunskapen i samhället och på så sätt motverka främlingsfientlighet. Det är en mänsklig rättighet att få känna att man på ett värdigt sätt kan få en inkomst och att man gör en insats, det är därför som vi gör detta” säger Helen Hugosson Strandemo.

Presskonferens:
2 januari, kl. 11
Sensus studieförbund
Kanalgatan 46B, Skellefteå


Kontakt:
sams.tidning@gmail.com
Chefredaktör: Britt-Inger Lundqvist, 073-1808932
Ansvarig utgivare: Helen Hugosson Strandemo, 070-395 29 98

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Tidningen Dik Manusch gör skillnad för människor. Idén till tidningen är ett önskemål från en tiggare. Tidningen kommer att säljas av de mest utsatt i samhället, för att komma upp på fötter och slippa tigga. Norran Skellefteå står för trycket, alla som är delaktiga är det på ideell basis. Kända och okända journalister och författare bidrar. Ökad kunskap i samhället motverkar främlingsfientlighet.

Läs vidare »
Rspuyovxvhpxiyoynzfb
F5xhhddbwa2f6otdpcag

Ja till Bilda och Ja till Sensus – var för sig

Pressmeddelanden   •   2014-11-28 16:16 CET

Idag fattade Studieförbundet Bildas och Sensus studieförbunds extrastämmor beslut om att inte forma ett gemensamt studieförbund. Studieförbundet Bildas medlemmar röstade nej till förslaget, och förbunden går nu vidare var för sig.

Media-no-image

Stort behov av att lära sig mer om självskadebeteende och ätstörningar

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 09:56 CET

Den psykiska ohälsan bland unga ökar stadigt och behovet av att prata om frågan och lära sig mer är tydlig då tusentals personer har anmält sig till de tre konferenser som föreningen SHEDO och Sensus studieförbund inbjudit till.

Enligt en mängd rapporter (däribland Statens folkhälsorapport 2013) har det skett en faktisk ökning av ungas psykiska ohälsa

-  Gruppen 15-24 år utmärker sig och i denna grupp är självskadebeteende och ätstörningar vanliga problem. Samtidigt finns det relativt lite forskning på området och professionen som möter gruppen är i behov av information och verktyg för att kunna hantera denna nya verklighet, säger Conny Allaskog, från SHEDO.

De tre konferenserna (den 19 november i Göteborg, 21 november i Stockholm och 24 november i Malmö) blev snabbt överbokade och över tusen personer anmälde sig till de 600 platserna. Deltagarna kommer från psykiatrin men även från skolans värld.

Föreningen SHEDO (Self Harm and Eating Disorders Organisation) har tillsammans med Sensus tagit fram ett antal verktyg för att sprida kunskap och underlätta goda samtal om självskadebeteende och ätstörningar: en bok, samtalshandledningar, workshopsupplägg, filmer och forumteater. De verktygen får konferensdeltagarna ta del av.

För mer information kontakta Conny Allaskog, SHEDOS ordförande på 0735-56 50 17 eller conny.allaskog@gmail.com

Media är varmt välkomna. Meddela Kerstin Selén från Sensus studieförbund på kerstin.selen@sensus.se om ni kommer.

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Den psykiska ohälsan bland unga ökar stadigt och behovet av att prata om frågan och lära sig mer är tydlig då tusentals personer har anmält sig till de tre konferenser som föreningen SHEDO och Sensus studieförbund inbjudit till.

Läs vidare »
Media-no-image

Islamofobin skadar demokratin

Pressmeddelanden   •   2014-11-12 15:23 CET

Hur yttrar sig islamofobin i samhället och hur skadar den demokratin? Det här är frågor som tas upp under det samtal som Sensus studieförbund och Rättighetscentrum i Västerbotten arrangerar på Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå på fredag den 14 november klockan 16.30-17.30.

Besökarna kommer att få konkreta exempel från bland annat Västerbotten och även tips på hur man kan arbeta förebyggande mot islamofobin. Samtalet modereras av Anna Waara från Sensus studieförbund och medverkar gör Aya Mohammed, Khalil Karimi, Shaima Abdou och Yasri Khan.

-  Sensus är en av arrangörerna till Mänskliga rättighetsdagarna men vi ansvarar även för en hel del seminarier ihop med Rättighetscentum Västerbotten och samtalet om Islamofobins samhällskonsekvenser är ett av dem, säger Ylva Löwenborg regionchef på Sensus studieförbund. Vi lever i en värld där mänskliga rättigheter tyvärr inte är en självklarhet för alla människor. Det är något som vi ständigt måste arbeta för och en viktig fråga för ett hållbart, demokratiskt och mänskligt samhälle. MR-dagarna är en stor folkbildande insats och något som Sensus självklart engagerar sig i.

För mer information kontakta Ylva Löwenborg, regionchef Sensus Norra Norrland, 0920-25 99 82 eller Anna Waara på Sensus studieförbund 091-123 91 08 anna.waara@sensus.se

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Hur yttrar sig islamofobin i samhället och hur skadar den demokratin? Det här är frågor som tas upp under det samtal som Sensus studieförbund och Rättighetscentrum i Västerbotten arrangerar på Mänskliga rättighetsdagarna i Umeå på fredag den 14 november klockan 16.30-17.30.

Läs vidare »
Gphaijscytn4rg75hfty

Frida Ohlsson Sandahl tar steget vidare in i Sensus

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 05:30 CET

Föreläsaren, utbildaren, inspiratören och moderatorn Frida Ohlsson Sandahl förknippar nog många i Jönköping med Qom Ut-festivalen. Nu väntar en ny utmaning för Ohlsson Sandahl när hon börjar nytt jobb som verksamhetsutvecklare i Sensus med fokus på Svenska kyrkan i Jönköping.

Kontaktpersoner 8 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • informatör på riksförbundet
 • pressansvarig på Sensus förbundskansli
 • wgangezyliwvewkalruahu.sankbdaihhl@sensuzas.lwyopemkgise
 • 08-406 16 70
 • 070-237 53 70

 • Presskontakt
 • informatör i Småland-Öland
 • pressansvarig i Sensus region Småland-Öland
 • sandra.furulund@sensus.se
 • 036-30 98 82
 • 070-275 92 10

 • Presskontakt
 • informatör i Norra Norrland
 • pressansvarig för Sensus i region Norra Norrland
 • renate.fiala@sensus.se
 • 0920-25 99 81

 • Presskontakt
 • informatör i region Uppsala-Härnösand
 • pressansvarig för Sensus i region Uppsala-Härnösand
 • mattias.jonsson@sensus.se
 • 018-66 19 62

 • Presskontakt
 • informatör i Skåne-Blekinge
 • pressansvarig för Sensus i region Skåne-Blekinge
 • sudcsanna.xkoyokfdnvthwofiipenulzain@sgoksensugcjvs.nlse
 • 040-664 56 92
 • 070-396 56 90
Sensus Skåne-Blekinge

 • Presskontakt
 • informatör i Västra Sverige
 • pressansvarig för Sensus i region Västra Sverige
 • gqnkfredriulk.okzstmlusvbmabndblylad@slcipjyenwidmsuxbtys.hbse
 • 0704-62 48 48

Om Sensus studieförbund

Vi erbjuder mötesplatser

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet.

Vi är ett studieförbund som lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor.

Vår verksamhet utvecklas tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare.

Välkommen du också.

Adress

 • Sensus studieförbund
 • Klara södra kyrkogata 1
 • 111 52 STOCKHOLM
 • Vår hemsida

Andra folkbildningsorganisationer