Mt5mg0lzbti46vgwriql

De blir invigningstalare för Växjö Pride

Pressmeddelanden   •   2014-04-24 05:30 CEST

Landshövding Kristina Alsér och Ulrika Westerlund, förbundsordförande RFSL, invigningstalar när Växjö Pride 2014 går av stapeln. De medverkar när invigningen sker den 5 maj på Speakers corner.

Wqnpjcz4ap3lxattvc1z

Invigning av utställningen Spinning Labb på Gränslandet Kreativt Labb

Pressmeddelanden   •   2014-04-11 13:06 CEST

24 april kl 16-19 invigs Galleri SPINN med verk från Bild och form-gruppen. I ateljén visas installationer och filmer med teman som Skuggor och speglingar med jag och vi i fokus och Mina färgklangers avtryck. Teatergruppen visar smakprov ur pjäsen ”Äventyr och vänskap” kl.17:30 i dramastudion. Gränslandet - Kreativt Labb finns i Rydals fabriksfastighet i direkt anslutning till Rydals Museum.

Qy2dj9nmh5ncwzlhl9uw

Våga vara medmänniska - Rödakorsare för ett öppet och inkluderande Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 16:10 CEST

Till Sverige kommer människor som har flytt undan krig, förföljelser och våld, vidrigare och mer skrämmande än man kan föreställa sig. Det är en förmån och stolthet att bo i ett land som ger medmänniskor skydd och mobiliserar medmänskliga krafter. Den allra första punkten på att-göra-listan är att vara medmänniska.

Mpb9j3jyssf0vczsjdiy

Mona Sahlin blir Pridetalare i Växjö

Pressmeddelanden   •   2014-02-21 15:00 CET

Mona Sahlin blir årets Pridetalare när Växjö Pride 2014 går av stapeln. Hon kommer att hålla Pridetalet i Linnéparken den 10 maj i samband med Prideparaden.

Jmsxnlyklnfyzpwbhdjk

HBTQ RÄTTIGHETER – HUR LÅNGT RÄCKER LAGEN?

Pressmeddelanden   •   2014-01-28 16:00 CET

Den 13 feb genomför Rättighetscentrum Västerbotten ett kostnadsfritt seminarium i Skellefteå som fokuserar på HBTQ-personers rättigheter.

Media-no-image

Låt tusen stjärnor lysa – en upplevelsekväll där kulturer möts

Pressmeddelanden   •   2013-12-12 09:35 CET

Mode, musik, dans, mat och smycken från den arabiska och svenska kulturen möts den 21 december klockan 18-22 på Vattentorget 1 i Växjö. Då arrangeras nämligen en upplevelsekväll för alla som vill göra ett avbrott från julstressen.

- Det blir ett häftigt möte, inte minst när det gäller musikupplevelsen under kvällen, säger Britta Lindberg, verksamhetsutvecklare på Sensus. Då möts nämligen traditionell orientalisk musik och en klassisk stråkkvartett från Smålandsoperan i en live-konsert.

Upplevelsekvällen är inspirerad av den orientaliska sagan Tusen och en natt. Många nationaliteter, människoöden och talanger flätas samman denna kväll. Här möts starka personligheter med drömmar och mål i livet: musikerna, modellerna som dansar och agerar, och entreprenörerna som står bakom kläder och smycken.

- Det kommer att vara en magisk stämning som visar på det häftiga samhälle vi lever i, fortsätter Britta Lindberg. Det är ett exempel på hur kulturer kan blandas och bidra till att vi får en ökad förståelse för varandra och att vi blir ett starkt samhälle när vi möts.

Mode, dans, buffé och mässa
Under kvällen visas kläder från Sverige och arabvärlden. Det serveras en buffé som är inspirerad av det libanesiska köket. Den som har julklappar kvar att fixa har här möjlighet att hitta de sista paketen. Det kommer nämligen att finnas smycken, kläder och sjalar från bland annat Ikramini, samt biljetter till Smålandsoperans uppsättning av Trollflöjten till försäljning.

Kvällen arrangeras av Ikramini, Geparden produktion, Smålandsoperan, Abbigliamento creativo och Sensus studieförbund.

Del i Sensus satsning Delaktighet
Alla är vi lika under stjärnorna. Det tar Sensus fasta på med en ny satsning som går under namnet Delaktighet. Satsningen görs för att våra invandrade kommuninvånare ska bli mer delaktiga i vårt samhälle och få ett rikare vardagsliv. Upplevelsekvällen är en del i satsningen, men Sensus erbjuder även cirklar i data, svensk grammatik, Familjeverkstan, samtal på svenska och Valet 2014 för målgruppen.

Kontaktpersoner
Britta Lindberg, verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund region Småland Öland
Tel: 0470-70 73 04, e-post: britta.lindberg@sensus.se

Maha Ibrahim, verksamhetsutvecklare Sensus studieförbund region Småland Öland
Tel: 0470-70 73 09, e-post: maha.ibrahim@sensus.se

Datum, plats och tid
Lördag 21 december klockan 18-22
Vattentorget 1 i Växjö

Program
18-18.45 Buffé
19-19.30 Presentation och överraskning
19.30-20.30 Teater och modevisning
20.30-22 Mässa

Kort om sagosamlingen Tusen och en natt

 • Tusen och en natt är en samling sagor från länderna kring Sidenvägen.
 • Sagosamlingen kan spåras tillbaka till 900-talet och nådde Europa under tidigt 1700-tal.
 • Aladdin, Anden i flaskan och Ali Baba och de 40 rövarna är kända sagor ur samlingen.
 • Flera av berättelserna har filmatiserats, både som animerade filmer och som spelfilmer.

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Mode, musik, dans, mat och smycken från den arabiska och svenska kulturen möts den 21 december klockan 18-22 på Vattentorget 1 i Växjö. Då arrangeras nämligen en upplevelsekväll för alla som vill göra ett avbrott från julstressen.

Läs vidare »
Media-no-image

Seminarium om vihetsnormer och kulturellmakt

Pressmeddelanden   •   2013-11-26 16:15 CET

Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus tipsar om;

Seminarium om vihetsnormer och kulturellmakt

Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus studieförbund har startat igång hösten med en seminarieserie i fem delar i Skellefteå – ”Att Göra Lika Men På Olika Sätt”.  Den 5 december är det dags för det andra seminarietillfället som har fokus på vithetsnormer och kulturell makt, ” Lika barn leka bäst”. Seminariet genomförs i samverkan med Region Västerbotten, Campus Skellefteå och MR-dagarna.

Det blir en eftermiddag med föreläsning och panelsamtal. Tanken är att sätta igång ett samtal kring hur man kan jobba för att realisera och bredda representationen av icke-vita människor inom det svenska kulturlivet. Frågor som kommer att diskuteras är bland annat; Hur förhåller sig svenskt kulturutbud till den tid vi lever i- och den befolkningssammansättning som vi har?  Hur motverkar vi de stereotypiserade och exotiserande bilder som finns av icke vita människor inom kulturen? Och hur kan vi inkludera fler i samhället med kulturen som verktyg?

I seminariet medverkar bland annat Nathan Hamelberg, Fransesca Quartey, chef på Västerbottensteatern, Ola Kellgren Regionkulturchef, Region Västerbotten och Cecilia Gärding, projektledare Kulturarvsagenterna.


Rättighetscentrum Västerbotten är en antidiskrimineringsbyrå vars uppgift är att på olika sätt motverka och förebygga diskriminering i samhället genom att erbjuda information och utbildning,, men också  genom att väcka opinion och diskussion.  Centret stöttar också individer som blivit utsatta för diskriminering.

– Om en person anser sig blivit diskriminerad kan denne ta kontakt med oss och vi kan hjälpa till och utreda om det personen upplevt varit diskriminering enligt lag.  Om det visar sig vara diskriminering kan vi lyfta ärendet till Diskrimineringsombudsmannen eller se om vi kan hjälpa till att lösa ärendet lokalt säger Jenny Saba Persson, verksamhetsutvecklare på Rättighetscentrum Västerbotten.

-Vithetsnormer handlar om ett antagande om att det finns ett enda sätt att vara svensk på och att svenskhet är kopplat till en vit hudfärg. Det här är en av de normer som utesluter icke vita människor inte bara från den kulturella sfären utan också från den svenska arbetsmarknaden. Det finns flera bra och spännande exempel på hur man kan jobba med att utmana dessa normer. De som deltar på seminariet kommer att få med sig goda exempel på vad man kan göra och tänka på i sin verksamhet för att inkludera flera säger Jenny.


De fem seminarierna som arrangeras under hösten och våren kommer fortsatt att lyfta och behandla teman såsom HBTQ – rättigheter, romers rättigheter i Sverige och hur vi kan jobba för att nå underrepresenterade målgrupper i samhället.

Rättighetscentrum Västerbotten arbetar med att förebygga och motverka diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunderna: etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön, könsöverskridande identitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder..

Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus studieförbund bjuder in till ett seminarium som sätter fokus på vithetsnormer och kulturell makt, ” Lika barn leka bäst”. Seminariet genomförs i samverkan med Region Västerbotten, Campus Skellefteå och MR-dagarna.

Läs vidare »
Media-no-image

Bilda och Sensus kan bli ett gemensamt studieförbund

Pressmeddelanden   •   2013-10-25 15:53 CEST

Styrelserna för Bilda och Sensus kommer att föreslå sina förbundsstämmor att bilda ett gemensamt studieförbund. Styrelserna ser möjligheten att skapa en unik profil inom mångfald och mångkultur, nyfikenheten på existentiella frågor, kultur, samt demokrati- och rättighetsfrågor.

Samtal mellan Sensus och Bildas ledningar har pågått sedan början av året. Nu har styrelserna beslutat att gå vidare i processen.

– Beslutet är kolossalt glädjande och fyllt med hopp och energi. Vi vill skapa ett gemensamt studieförbund som är ännu bättre rustat för bildningsarbete kring livstolkning, mångkultur och religion, säger Bildas förbundsordförande Erik Amnå.

– Tillsammans skulle vi få en större kapacitet att göra skillnad. Vi kan vara en åtråvärd mötesplats för meningsbärande bildningsäventyr tack vare vår människosyn, vår pedagogik och vår kultursyn. Styrelserna har nu enats kring en rekommendation till respektive stämma, och vi får avvakta besluten, säger Sensus förbundsordförande Michael Ekdahl.

I slutet av maj beslutade styrelserna att med hjälp av oberoende utredare kartlägga organisationskultur, strukturer och ekonomi i de båda studieförbunden för att få ett beslutsunderlag för fortsatta diskussioner. Kartläggningen visar att det finns många likheter i hur förbunden är uppbyggda och fungerar. De olikheter som finns kan vara en tillgång i ett samgående.

Tillsammans har Sensus och Bilda 82 medlemsorganisationer, som kommer att få frågan om att bilda ett gemensamt studieförbund på remiss inför förbundsstämmobesluten.

För mer information:
Kerstin Enlund, förbundsrektor, Studieförbundet Bilda, telefon 0708-17 54 87
Ann-Katrin Persson, förbundsrektor, Sensus studieförbund, telefon 070-629 13 12

Om Studieförbundet Bilda
I Studieförbundet Bilda möts svenska folkrörelser, tusenåriga kyrkliga traditioner, kulturer med rötter i olika delar av världen, ett fritt skapande inom populärmusik, körmusik, dans, hantverk och mycket
annat. I vår vision Bilda för hela livet lägger vi in vår övertygelse om varje människas rätt att söka
kunskap, och att få uttrycka sig, och tillsammans med andra bilda mening – oavsett vem man är eller var man bor. Vi vill hävda gruppers rätt att själva uttrycka sin identitet, bli bemötta med respekt, och få del av inflytande och resurser på lika villkor. Vi erbjuder bildnings- och kulturverksamhet över hela landet, och har ett studiecenter i Jerusalem. Livstolkning i vid mening är vår profil. www.bilda.nu

Om Sensus studieförbund
Vi skapar mötesplatser där deltagarna i mötet med andra når fram till nya insikter och förmågor. På ett år arrangerar Sensus 60 000 studiecirklar och kulturarrangemang. Ämnena varierar från rättighetsfrågor till föreningsutveckling, körsång, musikgrupper och hantverk. Vi bidrar till bildning och ett rikt kulturliv över hela landet. I förlängningen leder vår folkbildningsverksamhet till engagerade medborgare, organisationer med kraft att förändra och en fördjupad demokrati. Tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetspartner inom Svenska kyrkan, TCO-förbunden, Scouterna, KFUM med flera tar vi en aktiv roll i civilsamhället. Vi lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor som viktiga perspektiv i samhället och i människors liv. Möten förändrar människor, människor förändrar världen. www.sensus.se


Styrelserna för Bilda och Sensus kommer att föreslå sina förbundsstämmor att bilda ett gemensamt studieförbund. Styrelserna ser möjligheten att skapa en unik profil inom mångfald och mångkultur, nyfikenheten på existentiella frågor, kultur, samt demokrati- och rättighetsfrågor.

Läs vidare »
Ugk845uamxgzoap8xud4

Makt, muslimer och representation första ämnet ut i seminarieserie

Pressmeddelanden   •   2013-10-07 11:07 CEST

Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus studieförbund startar igång hösten med en seminarieserie i fem delar i Skellefteå – ”Att Göra Lika Men På Olika Sätt”. Den 23 oktober är det första seminarietillfället som har fokus på muslimer, dess makt och representation i Västerbotten och i Sverige. Seminariet genomförs i samverkan med Region Västerbotten, Campus Skellefteå och MR-dagarna.

Media-no-image

Sensus på årets Bokmässa

Pressmeddelanden   •   2013-09-23 06:30 CEST

Det är snart dags för årets Bok och biblioteksmässa i Göteborg. Självklart finns Sensus på plats, med sina perspektiv vid mässans två största scener. Mångfald och globala frågor på Internationella torget (H-hallen) och livsfrågor på Se Människan-scenen, Svenska kyrkan.

Sensus ansvarar även i år för samordning av scenprogrammet på Internationella torget, på uppdrag från SIDA. Det är ett späckat program med 98 programpunkter. Det inleds torsdag morgon 9.15 med Afghansk frukost och avslutas på söndagen kl. 16.00 med en manifestation för Nelson Mandela.

På torsdagskvällen arrangerar vi ett ”Världsförbättrarmingel” för utställare tillsammans med Camino Magasin.


Sensus är även med som arrangör vid flera enskilda program på Internationella torgets (H-hallen) scen:


Torsdag 13:40 - 14:00
En romsk sagoskatt
Genom muntlig tradition har romer fört sin historia vidare. Nu finns romska sagor som riskerat falla i glömska nedtecknade.
Arr: Kabusa Förlag och Sensus
Medverkande: Bagir Kwiek och Monica Hirsch. Moderator: Ulla Berglindh

Torsdag 17:40 - 18:00
Vi måste prata om Thailand!
Har Thailändarna tröttnat på turisterna? Caminos chefredaktör Johanna Stål har rest runt i ett överhettat paradis på jakt efter en mer hållbar turism.
Arr: Camino Magasin och Sensus
Medverkande: Johanna Stål, Caroline Pettersson

Fredag 15.40-16.00
Absolut noll i Sankt Petersburg
Debutanten Anna Fock har skrivit en roman om unga bögar i St. Petersburg. Hur är situationen för homosexuella i Ryssland?
Arr: Ersatz förlag och Sensus
Medverkande: Anna Fock

Lördag 14.20-14.40
Behandlingen av romer – ett europeiskt dilemma
Det råder en öppen diskriminering av romer i Europa och de lever ofta i ett ekonomiskt och socialt utanförskap
Arr: Rumänska kulturinstitutet och Sensus
Medverkande: Dezideriu Gergely, European Roma Rights Centre, Bagir Kwiek.
Moderator: Aaron Israelsson, Stadsmissionen Göteborg

Lördag 14.40-15.00
Kan bara bröst skymma budskapet?
FEMEN är en feministisk rörelse, vars barbröstade protester väckerm ånga och starka reaktioner. Vad vill de med aktionerna?
Arr: Sensus
Medverkande: Jenny och Aliaa Elmahdy, FEMEN.
Moderator: Charlotte Signahl

Söndag 16.00-16.20
Manifestation för Nelson Mandela
Nelson Mandelas ledarskap har påverkat och inspirerat människor över hela världen. Internationella torgets avslutande manifestation är en diskussion om denne ikon, som banat väg för ett demokratiskt styre i Sydafrika. Vad händer den dag Nelson Mandela går bort och hur kan ett positivt och levande arv efter honom säkerställas?
Arr: Historiska Media, Internationella torget och Sensus
Medverkande: Sten Rylander, Brian Palmer, Marika Griehsel med flera
Moderator: Görrel Espelund


Kontakt Sensus
Jan-Erik Alfredsson
Tel: 031-708 39 91, 0703-12 05 92
E-post: jan-erik.alfredsson@sensus.seSensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Det är snart dags för årets Bok och biblioteksmässa i Göteborg. Självklart finns Sensus på plats, med sina perspektiv vid mässans två största scener. Mångfald och globala frågor på Internationella torget och livsfrågor på Se Människan-scenen, Svenska kyrkan.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 7 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • informatör på riksförbundet
 • pressansvarig på Sensus förbundskansli
 • angelika.sandahl@sensus.se
 • 08-406 16 70
 • 070-237 53 70

 • Presskontakt
 • informatör i Småland-Öland
 • pressansvarig i Sensus region Småland-Öland
 • sandra.furulund@sensus.se
 • 036-30 98 82
 • 070-275 92 10

 • Presskontakt
 • informatör i Norra Norrland
 • pressansvarig för Sensus i region Norra Norrland
 • reutnateei.fiakngwduzklaja@senfosus.se
 • 0920-25 99 81

 • Presskontakt
 • informatör i region Uppsala-Härnösand
 • pressansvarig för Sensus i region Uppsala-Härnösand
 • mattias.jonsson@sensus.se
 • 018-66 19 62

 • Presskontakt
 • informatör i Skåne-Blekinge
 • pressansvarig för Sensus i region Skåne-Blekinge
 • mvqdsufosakyvpnna.kdxyddjuthulinmmgb@sensuyus.se
 • 040-664 56 92
 • 070-396 56 90
Sensus Skåne-Blekinge

 • Presskontakt
 • informatör i Stockholm-Gotland
 • pressansvarig för Sensus region Stockholm-Gotland
 • morgan.oberg@sensus.se
 • 070-4624909

 • Presskontakt
 • informatör i Västra Sverige
 • pressansvarig för Sensus i region Västra Sverige
 • fredrik.lundblad@sensus.se
 • 0704-62 48 48

Om Sensus studieförbund

Vi erbjuder mötesplatser

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Dessutom har vi över 30 000 kulturprogram varje år.

Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Vår verksamhet spänner över många områden från ledarutveckling, yrkesutbildning, samtalsgrupper och mångfaldens Sverige till rockmusik, kyrkomusik och teater.

Vi vänder oss både till enskilda personer som är intresserade av att göra något tillsammans med andra och till organisationer som vill starta en verksamhet ihop med oss.

Välkommen du också.

Adress

 • Sensus studieförbund
 • Klara södra kyrkogata 1
 • 111 52 STOCKHOLM
 • Vår hemsida

Studieförbundens intresseorganisation