Skip to main content

Försvaret använder PREP - en metod för paren som vill satsa på sin relation

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 11:35 CEST

Det svenska försvaret har omkring ettusen personer som tjänstgör utanför Sveriges gränser. Deras uppdrag innebär påfrestningar inte bara för dem själva utan också för deras partner. Soldathemsförbundet erbjuder därför alla försvarsanställda en parkurs, PREP. Här får paren lära sig att kommunicera och resultatet blir stabilare relationer och färre skilsmässor.

Under en helg arbetar paren med olika metoder för att lära sig kommunicera med varandra och de får metoder för hur de ska hantera konflikter. De får även fundera över frågor som varför de föll för varandra och vad de tycker om hos varandra. PREP-kursen satsar mycket på det som främjar en god relation.

Soldathemsförbundet startade med PREP-kurserna 2009 och redan förra året hade man 28 kurser med 338 personer som nappade på erbjudandet. Och utvärderingarna är strålande; på en sexgradig skala ger deltagarna ett medelbetyg på 5,4 till kurserna. Ingenting tyder på att antalet kurser kommer att minska. Under hösten 2012 är redan tio kurser inplanerade av Soldathemsförbundet.

- Paren brukar lyfta upp metoderna som de tycker mycket om. Någon sa att det var härligt att få möta och tala med sin partner på ett nytt sätt. En annan kallade kursen en väckarklocka i slentrianen, säger Victoria Lundgren, familjestödskoordinator på Soldathemsförbundet.

PREP är en beprövad metod som ursprungligen kommer från USA. Sedan 2005 är Sensus studieförbund huvudman för PREP i Sverige.

- En PREP-utbildning gör det möjligt att förbereda sig för att kunna hantera de konflikter som oundvikligen uppstår i en parrelation. PREP är friskvård, ett pedagogiskt program utarbetat för par som inte har påtagliga problem. Det är alltså inte behandling eller terapi utan just förebyggande, säger Kerstin Selén, ansvarig för PREP på Sensus.

För mer information kontakta Kerstin Selén, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund, 08-406 16 16, eller Victoria Lundgren familjestödskoordinator på Soldathemsförbundet, 070-571 12 92.

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Bifogade filer

Word-dokument