Skip to main content

Folkbilda bort segregationen!

Pressmeddelande   •   Jun 30, 2003 09:00 CEST

”Om folkbildningen används i integrationsarbetet kan den religiösa och kulturella segregationen i Sverige brytas. Ta vara på denna outnyttjade resurs!”

Det skriver Abdelhafid Mebrouk, ordförande för Islamiska studieförbundet Ibn Rushd och David Sundén, utvecklingschef vid Sensus studieförbund i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet (030630):

”På Brännpunkt den 13 juni skriver Lars Stjernkvist och Olle Burell att de religiösa samfunden – kristna, muslimska och andra – måste delta aktivt i opinionsbildningen för ökad solidaritet, mångfald och välfärd. I detta kan vi bara instämma. Som talespersoner för studieförbund med nära koppling till både det kristna och muslimska Sverige, anser vi att många religiösa samfund och organisationer fram till nu spelat en alltför passiv roll i integrationsdebatten och integrationspolitiken.”

”Det muslimska studieförbundet Ibn Rushd och Sensus studieförbund inledde i december 2002 ett samarbete. Under fem år planeras studieaktiviteter för att nå cirka 100 000 svenska muslimer. Verksamheten kommer utan tvekan att fylla ett viktigt integrationsbehov.”

”Samarbetet mellan Ibn Rushd och Sensus är lika unikt som banbrytande. Ibn Rushd stöds av bland andra Sveriges muslimska råd och Sveriges unga muslimer. Det är med andra ord ett förbund med bred förankring i det muslimska Sverige. Aldrig tidigare i Sverige har en muslimsk organisation inlett ett så nära samarbete med ett studieförbund med starka kopplingar till det kristna samhället. Detta är ett exempel på en angelägen och tidsenlig integrationsverksamhet.”

”Integrationen i Sverige står och stampar. Det behövs nya perspektiv och det kan vi bidra med. De ekonomiska förutsättningarna måste dock bli bättre.”