Skip to main content

Från skyddad verkstad till hållbara jobb

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 13:14 CET

Vi möts allt oftare av rubriker som handlar om att personer med funktionsnedsättning får det sämre: Försäkringskassan drar in på personlig assistans, socialtjänsten rustar ner, arbetslösheten stiger..., listan kan göras lång.

Det är därför glädjande att se hur företag försöker hitta lösningar och förbättringar. Samhall AB arbetar tillsammans med bland andra Max Hamburgerrestauranger och ICA för att skapa riktiga arbeten för personer med funktionsnedsättningar – arbeten som efterfrågas och behövs i samhället.

Samarbetet är ett exempel på att näringslivet kan lyckas med att bryta utanförskapet och dra nytta av mångfalden.

Den 3 februari håller Social Venture Network, Samhall AB, Max Hamburgerrestauranger och Sensus studieförbund ett seminarium på ovanstående tema.

Deltar gör:
Lars Lööw, kommunika­tionsdirektör på Samhall AB
Pär Larshans, hållbarhetschef på Max Hamburgerrestauranger AB 
Marcus Larnhill, restaurangvärd på Max i Lund

Tid: 3 februari, 08.00-10.00
Plats: SensusSalen, Sensus studieförbund, Studentgatan 2, Malmö

För ytterligare information, kontakta Pia Jertfelt, generalsekreterare på Social Venture Network, 070-715 47 60 eller Petra Flaum ansvarig för Social Venture Networks i Skåne, 073-994 24 64.


Läs mer om Sensus verksamhet på www.sensus.se