Skip to main content

Ny utbildning för blivande begravningsrådgivare

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 16:20 CET

Hittills har majoriteten inom begravningsbranschen fått lära sig yrket genom att ”prova sig fram” på en begravningsbyrå och interna utbildningar, men nu startar Sensus en ett år lång Yrkeshögskoleutbildning till begravningsrådgivare i Göteborg.

Efter samtal med begravningsbranschens stora företrädare, Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) och Fonus, Svenska kyrkan och många andra kunniga personer och organisationer, kan Sensus konstatera att behovet av en förberedande utbildning till begravningsrådgivare finns. Under de kommande åren förväntas generationsskiften innebära en ökad efterfrågan på ny och välutbildad arbetskraft inom yrket. Samhället blir allt mer mångfacetterat och som begravningsrådgivare behöver man vara kunnig och ödmjuk och även kunna stötta och råda de efterlevande genom flera svåra beslut. Kunskap och inlevelse i kombination med reflekterad erfarenhet är vad Sensus kan erbjuda i YH-utbildningen till begravningsrådgivare.

”Utbildningen är unik i sitt upplägg och innehåll eftersom den kombinerar kunskaper om begravningstjänsten utifrån den mångfald och olika kulturer som finns i samhället i dag. Studenterna får fundera och reflektera över frågor som vi alla ställs inför i livet som till exempel tro och livsåskådning.” säger Heidi Simonsen, utbildningsledare på Sensus Studieförbund.

Utbildningen är 40 veckor lång varav 12 veckor är kvalificerad yrkespraktik på olika begravningsbyråer runt om i landet. Kurser som ingår i utbildningen är bland annat begravningskunskap, psykologi, juridik och administration. Studierna sker på heltid och studenter från hela landet välkomnas. Studierna berättigar till studiemedel från CSN och första kursstart blir höstterminen 2016.

"Genom att växla mellan teoretiska studier, studiebesök på exempelvis krematorium, patologmottagning, kyrkor, moskéer och kvalificerad yrkespraktik på begravningsbyråer kommer YH-studenterna att gå in i yrkeslivet väl förberedda." säger Heidi.

För mer information om utbildningen, dess innehåll och upplägg, gå in på sensus.se/begravningsradgivare eller kontakta Heidi Simonsen, Sensus studieförbund 031-708 39 22.

Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning.

Bifogade filer

PDF-dokument