Skip to main content

Rättighetscentrum lyfter romernas situation i Sverige

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2011 04:00 CET

Tillsammans med International Office vid Umeå universitet bjuder Rättighetscentrum Västerbotten Umeåborna på en föreläsning om Romernas situation i Sverige idag. Föreläsare är Susanna Hedman som själv är finsk rom. Susanna har tidigare föreläst och medverkat vid seminarier tillsammans med regeringskansliet och Diskrimineringsombudsmannen. Idag är hon aktuell med antologin, Leva någon annanstans, Columbi Publishing, och som kommunpolitiker i Enköping.

- Att få berätta mitt folks historia är viktigt för mig, men ännu viktigare är att få tala om här och nu, den gemensamma vardagen, säger Susanna Hedman.

 Under International Week, som anordnas årligen av International Office vid Umeå universitet, ska de internationella inslagen i Umeå och även mångfald lyftas fram och hyllas.

- Det passade väldigt bra för Rättighetscentrum Västerbotten, som arbetar mot diskriminering och för mångfald, att göra detta arrangemang tillsammans med universitetet. Just romerna är en extremt utsatt grupp i Sverige och stora satsningar behövs för att förändra negativa attityder och den vardagsrasism som riktas mot romer, säger Kristina Sehlin MacNeil, projektledare vid Rättighetscentrum Västerbotten.

Rättighetscentrum Västerbotten är länets nystartade antidiskrimineringsbyrå med uppgift att informera och utbilda om diskriminering, mångfald och mänskliga rättigheter, bistå med kostnadsfri juridisk rådgivning till personer som upplever att de blivit diskriminerade och att skapa opinion i frågor som rör diskriminering och mångfald. Rättighetscentrum, som till största delen finansieras av Ungdomsstyrelsen, har Sensus studieförbund som huvudman och Röda Korset som huvudsaklig samarbetspartner och finns på Västra Kyrkogatan 1 i Umeå.

Föreläsningen om Romernas situation i Sverige idag, är kostnadsfri och öppen för allmänheten och hålls i Norra Beteendevetarhuset, Umeå universitet, sal HS1031, tisdagen den 15/11 klockan 10.15 – 11.30.

Kontakta Kristina Sehlin MacNeil, projektledare vid Rättighetscentrum Västerbotten för mer information. Tel: 090-143766 / 070 3663766 eller kristina.sehlin-macneil@sensus.se

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.