This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

Sensus får 400 000 kronor för att informera om ungas delaktighet under Den arabiska våren

Sensus har sökt och beviljats pengar för att genomföra projektet Den arabiska våren. Det handlar om att stärka unga människors engagemang för demokrati genom att låta unga bloggare från Mellanöstern och Nordafrika möta svenska ungdomar. Projektet har fått 200 000 kronor vardera från Forum Syd och Folke Bernadotte Akademin.

Genom att ta hit två aktiva bloggare från Tunisien och två från Egypten och sammanföra dem med svenska ungdomar visar projektet på vikten av engagemang för demokratiutveckling. De unga i Nordafrika kämpade inte bara mot diktatoriska regimer utan de kräver nu också rätten att vara en del av processen i att bygga ett modernt demokratiskt samhälle.

-  Man ska inte ta demokratin för given, säger Yasin Ahmed, projektledare på Sensus. Politik kan inte bara skötas av politiker medan man själv ”softar”. Den arabiska våren visade att folkets vilja kan göra skillnad. Detta vill vi förmedla till svenska ungdomar.

De fyra unga bloggarna, två kvinnor och två män, kommer till Sverige i mitten av september och sedan väntar ett späckat program under två veckor med seminarium på universitet och högskolor och besök på Bok- och biblioteksmässan. Här ska de prata om hur de arbetade för att förändra, hur de vill bygga demokrati nu och vilka deras utmaningar är.

-  Vi är inte så olika och det hoppas jag ska framgå vid de här mötena. Väst ses ju som demokratins beskyddare men här var det människor i Nordafrika som åstadkom en demokratisering, säger Yasin Ahmed.

Projektet Den arabiska våren har även kontakt med flera svenska nätaktivister som arbetar för en förändring genom nätet. Detta för att visa att nätet även i Sverige fungerar i förändringsarbetet och Yasin Ahmed hoppas även att de svenska och nordafrikanska nätaktivisterna kan mötas.

-  Sensus roll i det här är att vara en arena och bro mellan det svenska civila samhället och demokratiska röster i Nordafrika och Sverige så att vi får möjlighet att lära av och med varandra, säger Yasin Ahmed.

Under våren startar projektet med att olika ungdomsorganisationer får möjlighet att bekanta sig med bloggarna och börja diskutera den arabiska våren.

För mer information kontakta Yasin Ahmed som är projektledare för projektet, 073-068 88 40 eller yasin.ahmed@sensus.se.

 Den arabiska våren, är ett flerårigt projekt i Sensus studieförbund. Under 2012 fokuserar projektet på ungas röster för demokrati och rättvisa.

 

Ämnen

Taggar


Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.

Presskontakt