Skip to main content

Sensus och BRIS vill erbjuda verktyg för samtal med barn och ungdomar

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2013 10:49 CET

Under våren erbjuder Sensus Småland-Öland, i samarbete med BRIS, två föreläsningar om hur man som vuxen kan bli en bättre lyssnare och samtalspartner i mötet med barn och ungdomar. Syftet med föreläsningarna är att erbjuda personer som arbetar med barn och unga eller som på annat sätt möter barn i sin vardag, metoder och verktyg för samtal. Teori kommer att blandas med övningar och diskussioner.

Idén till föreläsningarna väcktes för ett år sedan då Britta Lindberg, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund, träffade BRIS för att diskutera det då nystartade samarbetet. 

-  BRIS har genom sin telefonverksamhet stor erfarenhet av att samtala med barn och ungdomar. Den kunskapen vi vill att fler skall få ta del av, förklarar Britta Lindberg. Jag ser ett behov hos flera av Sensus medlemsorganisationer och samarbetspartner, men också hos allmänheten, av att kunna bemöta barn och ungdomar i svåra situationer på ett bra sätt.

Britta förklarar vidare att samtalen inte nödvändigtvis behöver handla om stora kriser.

-  De flesta barn känner sig någon gång ensamma och ledsna. Man kan inte värdera barns problem. Alla funderingar, tankar och känslor är lika viktiga och måste tas på allvar.

Föreläsningarna ingår i en serie föreläsningar om angelägna och aktuella ämnen som Sensus erbjuder under namnet Angeläget. Alla Angeläget-föreläsningar följs av samtal.

-  Samtalet är en viktig del av folkbildningen, menar Britta Lindberg. Det handlar om att lära av varandra, om att byta erfarenheter med varandra och på så sätt få nya infallsvinklar för att därefter kanske tänka vidare ett steg till själv. Vi serverar inte en sanning på ett fat.

Till grund för vårens två föreläsningar ligger boken Samtal med barn och ungdomar. Erfarenheter från arbetet på BRIS av Petter Iwarsson (Gothia förlag, 2007). Det finns även en samtalshandledning till boken, framtagen av Sensus. Så för den som vill fördjupa sig i ämnet efteråt finns möjlighet att göra det i en studiecirkel.

Förhoppningsvis kommer det att bli fler föreläsningar framöver. Andra tänkbara ämnen är barn och självskadebeteende och barn och sociala medier, berättar Britta.

Föreläsningarna äger rum i Kalmar den 28 jan kl. 18-20 (Linnéuniversitetet) och i Jönköping den 13 mars kl. 17.30–19.30 (Sensus).

Kontaktperson:
Susanne Jennemyr, verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund
telefon: 0480-171 07, e-post: susanne.jennemyr@sensus.se

Läs mer på:
www.sensus.se/forelasning/kalmar/attsamtalamedbarnochunga
www.sensus.se/forelasning/jonkoping/attsamtalamedbarnochunga
www.bris.se/?pageID=118&id=738

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.