Skip to main content

Sensus och Jesper Hansén föreläser om mänskliga rättigheter

Pressmeddelande   •   Sep 28, 2010 13:51 CEST

Författaren Jesper Hansén föreläser om boken Människorätt - en grundbok om mänskliga rättigheter. Boken är framtagen i ett samarbete mellan Fonden för mänskliga rättigheter, Jesper Hansén och Sensus.

Människorätt är en grundbok om mänskliga rättigheter. Ämnet är viktigare än någonsin, mänskliga rättigheter kan inte tas för givna. Det handlar om personliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, flyktingar och migranters rättigheter, diskriminering, krigets lagar och grundläggande demokratiska rättigheter. Arbetet med MR-boken och föreläsningsserien finansieras med bidrag från Forum Syd och Ungdomsstyrelsen.

 

Göteborg - tisdag 28 september kl 18.00-19.30 - Stadsbibliotekets hörsal. Fri entré, kom i god tid.

Skövde - tisdag 5 oktober kl 18.00-19.30 - Kyrketorpsgården i Skultorp. 50 kr/person (ev rabatter är avdragna). Föranmälan på tel 0500-42 49 50. Genomförs i samverkan med Skultorps församling.

Uddevalla - tisdag 7 december kl 18.00-20.00 - Bohusläns museum. Fri entré, kom i god tid. Genomförs i samverkan med Bohusläns museum.

Boken Männskorätt vill inspirera till samtal, studiecirklar och möten om mänskliga rättigheter. Den ger en historisk bakgrund från Magna Carta till FN-konventioner och en bred kunskapsöversikt av personliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet, flyktingar och migranters rättigheter, diskriminering, krigets lagar och grundläggande demokratiska rättigheter.

Boken är skriven för dig som är nyfiken på mänskliga rättigheter. Läs, lär och diskutera.

Kontakt: Gith Thedvall, kommunikatör, 0708 81 51 51 eller gith.thedvall@sensus.se

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.