Skip to main content

Sensus om mänskliga rättigheter och främlingsfientlighet på Bok och Bibliotek

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 17:00 CEST

Årets tema på Bok och Bibliotek är Afrika och afrikansk litteratur. I Sensus två montrar är fokus mänskliga rättigheter och globala frågor. Du möter oss på Internationella Torget med boken Människorätt och på Se människan scenen. Men du möter oss också i Röstlådan - en container utanför huvudentrén. Projekt Röst handlar om demokrati, makt och politik, läs mer på www.rostladan.se

Antologin Där främlingskapet bryts kan en ny värld börja handlar om migration, mångfald och människovärde. Nationalistiska grupper i Sverige betraktar gärna kyrkan som en symbol för ”det svenska”, det som måste bevaras och försvaras mot främmande inflytande. Svenska kyrkan vill med denna bok, utgiven av Arcus förlag, rusta människor att bemöta främlingsfientlighet och rasism hos andra och hos sig själva. Du hittar boken med studiehandledning i Sensus monter vid Se människan.

Hos Sensus på Internationella Torget kan du bland annat testa dina kunskaper om mänskliga rättigheter och diskutera människorätt. Där presenterar vi också Människorätt - en grundbok om mänskliga rättigheter utgiven av Premiss förlag. Boken vill inspirera till samtal, studiecirklar och möten om mänskliga rättigheter.

Du hittar Sensus i H-hallarna på plan två, vid Se människan scenen och på Internationella Torget.

Läs mer om Världens kurs på www.sensus.se/varldenskurs 

Läs mer på www.sensus.se/bokmassan2010

Alla våra program hittar du på www.bok-bibliotek.se/program/Internationella-Torget/

Kontakt: Jan-Erik Alfredsson 0703 12 05 92 eller jan-erik.alfredsson@sensus.se

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.