Skip to main content

Stort intresse för EMU-cirklar

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 10:00 CEST

Mer än 240 studiecirklar och andra aktiviteter om EMU har genomförts i Sensus studieförbund. Före EMU-omröstningen blir det troligen totalt över 350 arrangemang.

Aktiviteten är särskilt hög inom Sensus studieförbund i västra Sverige, där över 150 arrangemang genomförts.

– Våra studiekonsulenter tyckte det var angeläget att ge tillfällen till diskussion och samtal i en så viktig fråga, säger distriktschef Kay Rönn.

Det har tagit sig uttryck i föreläsningar, studiecirklar och ett tält med information om olika aspekter på EMU som turnerat till olika platser. Tältet har lockat många besökare.

Även i Skåne–Blekinge genomförs många arrangemang. Där har flera cirklar i andra ämnen ägnat en eller ett par samlingar åt EMU-frågorna. Så gör till exempel en iransk kvinnoförening i Malmö, medan en kroatisk kvinnoförening har en studiecirkel om EMU.

För ytterligare information, kontakta Kerstin Selén, Sensus studieförbund, tel 0708–53 03 16, kerstin.selen@sensus.se

Sensus studieförbund har 32 medlemsorganisationer, bland annat Svenska kyrkan, KFUK-KFUM-rörelsen, Svenska Scoutförbundet och Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation. Arbetet är inriktat på livsfrågor, humanitära frågor och musik. Mer än 200 000 personer deltar i studiecirklar. Sensus studieförbund är en av Sveriges största kulturarrangörer.

Sonja Gunnarsson, informatör
08-727 17 55, 070-237 53 70 sonja.gunnarsson@sensus.se